Erasmus

Odborné praxe žáků 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2017/2018

erasmus

Škole byl opět schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V květnu  školního roku 2017/2018 vyjede 20 žáků 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti IT a elektro a designu.

Závěrečná zpráva  Bláha

Závěrečná zpráva  Bouška

Závěrečná zpráva  De Beuckelaer

Závěrečná zpráva  Haman

Závěrečná zpráva  Hupcej

Závěrečná zpráva  Jandák

Závěrečná zpráva  Knáp

Závěrečná zpráva  Kučera

Závěrečná zpráva  Lenc

Závěrečná zpráva  Nahodil

Závěrečná zpráva  Nápravník

Závěrečná zpráva  Nechvátal

Závěrečná zpráva  Šimeček

Závěrečná zpráva  Tichý

Závěrečná zpráva  Tobořík O.

Závěrečná zpráva  Tobořík P.

Závěrečná zpráva  Varga M.

Závěrečná zpráva  Varga O.

Odborné praxe žáků 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2016/2017

erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V průběhu školního roku 2016/2017 vyjelo 24 žáků 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Birmingham, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti IT a elektro.

Náplň práce:

  • pro obor Elektrotechnika: elektroservis, prodejna elektrospotřebičů, oprava elektrospotřebičů
  • pro obor Informační technologie: HW, opravy, recyklační centra, obchody, servis - opravy, příprava notebooku, správce sítě - ve školách, zprovoznění tiskáren apod., 3D tisk, programování, tvorba webu
  • pro obor Technické lyceum: tvorba webu, úprava fotografií, tvorba propagačního materiálu, vizitek

Místo výkonu práce: provozovny, internetové kavárny, školy, obchody, servisní střediska apod.

Výběr pracovní pozice: každému žákovi na míru

Ubytování: v rodinách

Strava: polopenze (žáci dostanou kapesné na oběd a svačiny)

Závěrečná zpráva – František Běhal

Závěrečná zpráva – Vojtěch Böhm

Závěrečná zpráva – Aleš Figr

Závěrečná zpráva – Jakub Hampl

Závěrečná zpráva – Dominik Kadera

Závěrečná zpráva – Jakub Kamberský

Závěrečná zpráva – Jiří Kopr

Závěrečná zpráva – Jan Körbler

Závěrečná zpráva – Jiří Kotlán

Závěrečná zpráva – Hana Kroupová

Závěrečná zpráva – Lenka Kroupová

Závěrečná zpráva – Jiří Kubát

Závěrečná zpráva – Petr Kubec

Závěrečná zpráva – Tomáš Mezera

Závěrečná zpráva – Adam Murcek

Závěrečná zpráva – Martin Řehka

Závěrečná zpráva – Jiří Schauer

Závěrečná zpráva – Ondřej Smetana

Závěrečná zpráva – Jan Šoulák

Závěrečná zpráva – Jan Strachota

Závěrečná zpráva – Michaela Strnadová

Závěrečná zpráva – Marek Tomčiak

Závěrečná zpráva – Filip Vacek

Závěrečná zpráva – Michal Zelený

 

Závěrečná zpráva – Lenka Aoudj

Závěrečná zpráva – David Čepička

Závěrečná zpráva – Radka Müllerová

Vzdělávání učitelů v zahraničí ve školním roce 2016/2017

erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávácí mobilita jednotlivců, mobilita pracovníků škol)

Název projektu: K inovaci s inspirací
Téma projektu: Vzdělávání učitelů v zahraničí

Odkaz na webové stránky projektu

Škola vyšle učitele na kurz CLIL, učitele anglického jazyka na kurz aplikace ICT ve výuce cizího jazyka, zástupce managementu na speciální jazykový kurz pro pedagogy, učitele odborných IT předmětů na kurz vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jednoho učitele na kurz outdoor a environmentální vzdělávání.

Účastníci kurzů získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti nových metod především metody CLIL, dále předpokládáme zlepšení dovedností za využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka. Účastníci si také rozšíří znalosti, dovednosti a metodiku práce v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti environmentální výchovy se seznámí s aktivitami a náměty pro outdoor výuku. To vše umožní v krátké době zavedení výše uvedených metod a poznatků do školního vzdělávacího programu a prakticky do výuky. Zlepšení jazykové kompetence managementu umožní podpořit zapojení školy do mezinárodní spolupráce a škola bude moci lépe reagovat na nabídky zahraničních škol o spolupráci.

General English in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – prezentace

Outdoor and Environmental education training – závěrečná zpráva

Outdoor and Environmental education training – pracovní list

Outdoor and Environmental education training – příprava na hodinu

Course on Teaching Pupils with Special Educational Needs - závěrečná zpráva

Course on Teaching Pupils with Special Education Needs - prezentace

Course on Teaching Pupils with Special Educational Needs - brožura

C.L.I.L. – Content and Language Integrated Learning - závěrečná zpráva

C.L.I.L. – Content and Language Integrated Learning - prezentace

 

Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2015/2016

erasmus

Naší škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Klíčová akce 1: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě). Více o odborné praxi v detailu aktuality.

Název projektu: Rozšíření nabídky stáží SPŠE V Úžlabině
Téma projektu: Počítačové sítě

V rámci tohoto projektu se vybraní žáci 2. a 3. ročníků zúčastní v termínu od 15. 5. 2016 do 28. 5. 2016 odborné praxe v Berlíně. Komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Projekt je připraven ve spolupráci s německým partnerem WBS Training AG podle Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Účastníci získají další dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti počítačových sítí. Hlavní důraz bude kladen na praktické dovednosti při zapojování síťových komponent, zapojení a nastavení různých webových serverů, nastavení malé firemní sítě, nastavení routeru atp. Díky nabytým znalostem a získanému certifikátu budou účastníci lépe konkurenceschopní při hledání zaměstnání.

PREZENTACE O ODBORNÉ PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POHLEDEM NAŠICH ŽÁKŮ