18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

Název ŠVP: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Žáci se ve společné části studia získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Díky přehledu o technologiích moderních počítačů a komunikačních sítí, principech jejich činnosti a znalosti problematiky datových přenosů a jejich bezpečnosti se stanou specialisty požadovanými na trhu práce. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S

Informační technologie u nás – akce a zajímavosti

Na konci druhého ročníku si žáci volí jednu z následujících specializací:

Programování

Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování. V rámci této specializace se dále žáci zabývají programování mobilních aplikací.

Tvorba webových aplikací

Žáci vytvářejí moderní dynamické webové stránky, při jejich tvorbě dbají na grafickou stránku, a jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním principům fungování webu.

Herní grafika

Žáci si osvojí praktické dovednosti při práci s programem Autodesk 3Ds MAX, určeným pro realizaci vizuálních efektů, animaci postav a tvorbu počítačových her, včetně jeho verze 3ds Max Design, určeným pro architektonické a designerské vizualizace a animace.

Kybernetická bezpečnost

Žáci ovládají bezpečnostní techniky používané pro zjišťování, sledování a reakci na incidenty ohrožující kybernetickou bezpečnost výpočetních systémů a počítačových sítí. Během studia se také podrobně seznámí s počítačovými útoky, obrannými technikami a dalšími oblastmi z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou techniky šifrování, bezpečnostní nebo forenzní analýza.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto ŠVP se mohou uplatnit především v oblastech správy operačních systémů a sítí v podnicích, školách, v institucích státní správy, dle zvoleného profilového předmětu mohou být zaměstnáni či mohou podnikat v oblasti návrhu a vývoje software, návrhu a tvorbě webových stránek, tvorbě grafických návrhů počítačových her, například na pracovních pozicích technický pracovník v oblasti IT, programátor, provozní programátor, správce SW aplikací, vývojář SW, tester vývojových aplikací, správce operačních systémů, správce cloudových aplikací, návrhář a správce databázových systémů, správce serverů a serverových aplikací, technik datových sítí (návrh a realizace strukturované kabeláže), správce aktivních prvků počítačových sítí (routery a switche), pracovník uživatelské podpory, počítačový grafik.

Učební plán

  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty celkem 34 33 32 29 128
Předměty - povinný základ          
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 4 4 17
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
CAD systémy - 2/2 - - 2/2
Úvod do programování 2/2 2/2 - - 4/4
Hardware a sítě 2 2 3 3 10
Software 2 2 2 2 8
Základy elektrotechniky 2 - - - 2
Operační systémy - 2/2 2/2 2/2 6/6
Hardware a sítě cvičení 3/3 2/2 2/2 2/2 9/9
    Odborná praxe Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové - - 3/3 3/3 6/6
Programování          
Tvorba webových aplikací          
Herní grafika          
Kybernetická bezpečnost          
Předměty volitelné 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Odborná angličtina          
Německý jazyk          

Vysvětlivky: 2/2 znamená 2 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

Informační technologie u nás – akce a zajímavosti

Školní rok 2018/2019

Exkurze do společnosti Microsoft

V červnu měla skupina žáků třetích ročníků možnost navštívit českou pobočku společnosti Microsoft. Obsahem bylo nejprve zjištění hlavních směrů, o které se společnost zajímá a ve kterých aktivně působí. A tudíž i představení některých jejich produktů a vychytávek v nich – včetně těch méně známých.
 
Dlouhodobá maturitní práce - herní grafika

Aleš Herink pracoval na dlouhodobé maturitní práci z oblasti herní grafiky s názvem Divided Zero.

 

Girls Day 2019

V dubnu se naše žákyně zúčastnily každoroční akce s názvem Girls Day. Jde o akci, jež je zaměřená na motivaci dívek do technických oborů. Cílem je především ukázat, že se v nich nemusí pohybovat jenom muži. Letos se dívky vydaly do firmy MSD, jedná se o farmaceutickou firmu rozšířenou po celém světě. Ve firmě byly seznámeny s její IT částí. Podrobnosti o akci na našem blogu.

Hackaton – Smart City

Projekt Hackaton měl za účel naučit české a německé studenty spolupráci na vylepšení města pomocí automatizace. Projekt zabral jeden týden, přičemž první den sloužil k seznámení německých studentů se školou a našemu seznámení s Němci a již od druhého dne jsme utvořili skupiny a začali pracovat na Smart City. Celý článek o akci najdete na našem blogu.

Networking Academy Games – kategorie IoT

Soutěž se konala na SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Soutěžní tým skládající se ze studentů: Vojtěch Hořánek, Sergey Kuroedov a Jovan Láník byl po druhém kole na 21. pozici. Ve třetím kole dostaly soutěžní týmy za úkol sestavit a naprogramovat během tří hodin zařízení s mikrořadičem, které by podle pokynů v zadání umožňovalo ovládat krokový motor skrze webové rozhraní.

Slavnostní předávání certifikátů kurzu CCNA 1

V listopadu se uskutečnilo předávání odborných certifikátů CCNA1 úvodního kurzu počítačových sítí vyučovaného v rámci Cisco Academy. Více informací na našem webu.

CCNA1

Cortex PHP akademie

cortex     php

V 10 lekcích se zájemci o pokročilé techniky tvorby webu seznámí s OOP v PHP, s databázemi PostgreSQL a nástrojem DIBI, s návrhovou architekturou MVC, s využitím AJAX a další. Akademii vedou programátoři z firmy CORTEX, která s naší školou spolupracuje. Akademie začala v polovině ledna.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Soutěž v kybernetické bezpečnosti

Žáci 3. a 4. ročníků oboru Informační technologie se v letošním školním roce zapojili do celostátní středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Školní kolo probíhalo elektronicky formou online testu. Naši žáci zaznamenali úspěch. Podrobnosti uvádíme na školním blogu.

Celkem 10 žáků 3. a 4. ročníku oboru Informační technologie úspěšně absolvovalo 2. kolo soutěže ve znalostech z oblasti kybernetické bezpečnosti. Všichni postupují do národního finále. Blahopřejeme.

kybernetická bezpečnost soutěž

Školní rok 2017/2018

Linux workshop

 linux

Výběrový workshop pro vážné zájemce o Linux. V 10 lekcích se žáci budou zabývat využitím Linuxu v prostředí Internetu z hlediska administrátora, prací s databázemi, webem a zabezpečením serverů. Workshop povede programátor a administrátor z firmy Insoft, která s naší školou úzce spolupracuje. Workshop probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

JAVA – základní kurz

inventi     java

V 10 lekcích se žáci seznámí se základy programování v jazyce JAVA, s nejnovějšími nástroji, s možnostmi testování a použití tohoto programovacího jazyka v praxi. Workshop povede zkušený programátor z firmy INVENTI Development s. r. o., která s naší školou spolupracuje. Na konci kurzu žáci zpracují závěrečnou úlohu a složí test, úspěšní získají firemní certifikát. Kurz probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

Cortex PHP akademie

cortex     php

V 10 lekcích se zájemci o pokročilé techniky tvorby webu seznámí s OOP v PHP, s databázemi PostgreSQL a nástrojem DIBI, s návrhovou architekturou MVC, s využitím AJAX a další. Akademii vedou programátoři z firmy CORTEX, která s naší školou spolupracuje. Akademie začala v polovině ledna.

 

OpenDay Inventi

V polovině ledna se zúčastnil výběr žáků třetího ročníku Dne otevřených dveří ve firmě Inventi. Žáci byli provedeni po prostorách firmy, měli šanci si promluvit s odborníky z jednotlivých oddělení na krátké besedě. Nakonec si mohli vyzkoušet vybavení pro odreagování tamních pracovníků. Zjistili tak, jak by to vypadalo, kdyby se rozhodli pro tuto firmu pracovat.

Inventi OpenDay

Game On

Na začátku prosince žáci ze specializace Herní grafika vyrazili na celosvětovou výstavu her GAME ON. Žáci měli možnost vyzkoušet si vybavení společnosti GX-Racer a společnosti Razer. Ve druhém patře začala malá naučná stezka historií počítačů a herních konzolí, která nás prováděla až do samotného konce. Zde se také objevily první arkádové hry, mezi nimiž se vyjímaly legendy jako je třeba Donkey Kong, Pac-Man a Space Invaders.

 

Přednáška firmy Cortex

Na záčátku prosince se konala úvodní přednáška společnosti Cortex, která studentům třetího a čtvrtého ročníku se zaměřením na vývoj webových aplikací, nabídla možnost účastnění se workshopů, které chce od ledna u nás na škole pořádat. Nejprve se žáci seznámili se základními informacemi o společnosti. Zajímavou pracovní pozicí jsou programátoři. Žáci mohou získat dlouhodobý pracovní poměr nebo brigádu. Víceo průběhu přednášky na našem blogu.

 

Future Port 2017

V září žáci navštívili akci s názvem Future Port Prague, což byla akce zaměřená především na trendy budoucnosti a pokročilé technologie, které by lidem mohly ulehčit život a zvýšit jejich komfort a pohodlí. Více o akci se dočtete na našem blogu.