Společnost přátel SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, z. s.

Předsedkyní je Jitka Szeteiová.

Společnost přátel SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, z. s., byla založena v roce 1991. Jejím hlavním cílem je podporovat studijní a zájmové aktivity žáků školy, pořádat společenské a sportovní akce či předkládat vedení školy náměty a připomínky ke zlepšení činnosti školy.

Datová schránka společnosti: 2c52986

Stanovy spolku