26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

Název ŠVP: APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA

Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb.

Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů. Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření.

Elektrotechnika u nás – akce a zajímavosti

Videa – výuka a odborné učebny

Od třetího ročníku si žáci volí jednu z těchto specializací:

Řídicí systémy

Žáci získají přehled o moderních typech senzorů a akčních členů, různých typech pohonů a servosystémů. Dokáží naprogramovat vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhnout jejich praktické využití. V praktických cvičeních řeší řízení modelů reálných aplikací pomocí řídicích systémů CROUZET – Milénium nebo pomocí programů, které vytvoří v prostředí jazyka C++ či Python. Žáci využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty. 

Inteligentní budovy

Žáci se seznámí s metodami správy budov a s problematikou komplexního systémového řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických systémech (podsystémech energetických, klimatizačních, dopravních), humánních systémech (podsystémech bezpečnostních, požárních, přístupových) a komunikačních systémech. V praktických cvičeních navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních i mezinárodních standardů.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto ŠVP získávají po složení maturitní zkoušky odbornou způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., mohou se uplatnit jako, servisní technik, revizní technik, projektant slaboproudých rozvodů, pracovník měřícího a kontrolního pracoviště (zkušební technik), operátor systémů automatických výrobních linek, vývojář automatických systémů na bázi mikroprocesorů, diagnostik senzorických systémů a pohonů, specialista vizualizačních systémů a průmyslové komunikace, servisní technik a operátor systémů inteligentních budov, návrhář nebo montážní technik systémů inteligentní elektroinstalace

Učební plán

Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty - povinný základ 32 33 34 32 131
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 4 4 17
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Technické kreslení 3/2 - - - 3/2
Základy elektrotechniky 3 4/1 - - 7/1
Elektronika - 4/1 4/1 3 11/2
Základy silnoproudu - - - 2 2
Elektrotechnická měření - - 4/2 4/2 8/4
Praktická cvičení 3/3 2/2 2/2 2/2 9/9
Informatika a VT 2 - - - 2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 - - 4/4
Digitální technika - 2 2 - 4
Programování - 2/2 2/2 - 4/4
Předměty volitelné profilové          
1. Řídicí systémy          
Řídicí technika     4/2 6/3 10/5
Programování       2/2 2/2
2. Inteligentní budovy          
Řídicí technika     4/2   4/2
Programování       2/2 2/2
Inteligentní elektroinstalace       3/2 3/2
Systémy inteligentních budov       3/1 3/1
Předměty nepovinné volitelné  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Německý jazyk          
Odborná angličtina          

Vysvětlivky: 3/2 znamená 3 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělené

Elektrotechnika u nás – akce a zajímavosti

Školní rok 2018/2019

Exkurze JE Temelín a pivovar Budvar

Žáci E4.A spolu s některými žáky třetích ročníků oboru elektrotechnika navštívili v dubnu jadernou elektrárnu Temelín a také pivovar Budvar v Českých Budějovicích. Podrobnosti o exkurzi naleznete na školním blogu.

Hackaton – Smart City

Projekt Hackaton měl za účel naučit české a německé studenty spolupráci na vylepšení města pomocí automatizace. Projekt zabral jeden týden, přičemž první den sloužil k seznámení německých studentů se školou a našemu seznámení s Němci a již od druhého dne jsme utvořili skupiny a začali pracovat na Smart City. Celý článek o akci najdete na našem blogu.

Exkurze dobíjecí stanice elektromobilů PRE

Třída E2.A navštívila v rámci školní odborné exkurze dobíjecí stanici elektromobilů společnosti PRE v Praze - Holešovicích. Seznámili jsme se s pilotním projektem společnosti, pomocí kterého společnost PRE monitoruje a testuje běžnou distribuční soustavu nízkého napětí. Více na našem blogu.

Exkurze do firmy Czech Aviation Training Centre

V březnu se konala exkurze do firmy Czech Aviation Training Centre. Firma se specializuje na letecké simulátory dopravních a transportních letadel. Najdeme zde mnoho druhů simulátorů od pouhých seznamovacích s leteckým kokpitem až po plně hydraulické letecké simulátory, ve kterých si připadáte jako opravdový pilot. Další informace z exkurze jsou k dispozici na školním blogu.

Exkurze do firmy SEA

Třída E1.A navštívila v rámci školní odborné exkurze firmu SEA spol. s r.o. Firma se specializuje na vývoj, výrobu a dodávky elektroniky, a to především v oblasti GSM aplikací (GSM modemy, GSM routery a GSM komunikátory pro monitoring a dálkové ovládání), PLC programovatelných automatů FATEK a zákaznických řešení. Pro naše žáky bylo velmi zajímavou zkušeností seznámit se s provozem výroby a kontroly elektronických výrobků. Více informací na našem blogu.

Exkurze PRE cvičící polygon

Polygon se nachází v areálu rozvodny 110 kV v Malešicích. Středisko je využíváno pro zaškolování nových i stávajících zaměstnanců firmy. V úvodu se žáci seznámili, čím se společnost PRE zabývá, včetně jejich dceřiných společností a jaké jsou možnosti uplatnění absolventů SOŠ. Zajímavosti z této akce uvádí náš blog.

Exkurze rozvodna 400 kV ČEPS Praha – Chodov

Naše škola umožnila třídě E4.A uskutečnit odbornou exkurzi v rozvodně 400 kV. Jedná se o rozvodnu ve vlastnictví společnosti ČEPS, a.s., kterou drží ve svých rukou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 100% vlastnictvím akcií. Více na úžlabinském blogu.

Exkurze TTC Teleport

Během října 2018 třída E4.A absolvovala odbornou exkurzi ve firmě TTC Teleport. Exkurze byla zaměřena nejen na běžný provoz datového centra, ale také na silnoproudou elektroenergetiku. Další informace o exkurzi získáte na našem blogu.

Školní rok 2017/2018

Linux workshop

 linux

Výběrový workshop pro vážné zájemce o Linux. V 10 lekcích se žáci budou zabývat využitím Linuxu v prostředí Internetu z hlediska administrátora, prací s databázemi, webem a zabezpečením serverů. Workshop povede programátor a administrátor z firmy Insoft, která s naší školou úzce spolupracuje. Workshop probíhá v průběhu 2. pololetí.

 

JAVA – základní kurz

inventi     java

V 10 lekcích se žáci seznámí se základy programování v jazyce JAVA, s nejnovějšími nástroji, s možnostmi testování a použití tohoto programovacího jazyka v praxi. Workshop povede zkušený programátor z firmy INVENTI Development s. r. o., která s naší školou spolupracuje. Na konci kurzu žáci zpracují závěrečnou úlohu a složí test, úspěšní získají firemní certifikát. Kurz probíhá v průběhu 2. pololetí.

Exkurze na FEL – katedra fyziky

Fakultní škola FEL

Na konci ledna absolvovala skupina třídy E3.A studující specializaci Lékařské přístroje exkurzi na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Součástí programu byla např. akutistická komora, mlžná komora, slaboproudé výboje. Více o exkurzi uvádíme na našem blogu.

 

Exkurze do technického zázemí NTK 

Exkurzi do technického zázemí Národní technické knihovny se zaměřením na technické zabezpečení budov (TZB) pro nás zajistila společnost Instalace Praha. Žáci si prohlédli systémy pro topení, klimatizaci, řízení osvětlení, požární ochranu a zálohování dodávky energie. Ústředním tématem bylo i propojení všech těchto systémů, jejich správa, vzájemná komunikace a hlášení stavů a poruch, což výborně doplnilo látku aktuálně probíranou v teorii řídicí techniky. Více o průběhu akce na našem blogu.

Workshop o světle

Žáci třetího ročníku absolvovali workshop zaměřený na základní informace o denním, umělém a sdruženém osvětlení. Seznámili se s měřící technikou (jasový analyzátor, jasoměr a luxmetr). Dále následovala fotodokumentace z použití jasového analyzátoru v praxi. Pak žáci zhlédli vizualizaci prostorů dle normy (oslnění, nerovnoměrnost), konkrétně to byla sázková kancelář na Palmovce. Fotografie a další postředy jsou na našem blogu.

 

Exkurze na FBMI

Pro žáky třetího ročníku jsme připravili exkurzi na FBMI (Fakulta Biomedicínského Inženýrství ČVUT v Praze), kde se dozvěděli základní informace o studiu na vysoké škole. Na programu jsme měli dále 3 odborné přednášky. Více na našem blogu.

 

Elektrochirurgická jednotka

V rámci zaměření Lékařské přístroje se žáci 4. ročníku účastnili v polovině listopadu přednášky o elektrochirurgické jednotce. Dvouhodinovou přednášku žáci absolvovali v rámci předmětu Aplikační cvičení, kde bylo téma aktuálně probírané ve výuce. Více o přednášce na našem blogu.

 

Autorizované měření osvětlení

Pro žáky 4. ročníku jsme v listopadu připravili prezentaci na téma autorizované měření osvětlení. Přednáška, vedená Tomášem Sousedíkem, zástupcem firmy Metrolux pro Prahu, přinesla řadu zajímavých informací ohledně studie denního světla a proslunění, posouzení stávajícího stavu osvětlovacích soustav a odborných konzultací v oboru osvětlení.

 

Návštěva Matematického ústavu AV ČR

V Týdnu vědy a techniky se žáci třetího ročníku vydali na Den otevřených dveří v Matematickém ústavu Akademie věd. Jako první absolvovali přednášku „Co je těžké na lineárních rovnicích“, na které se dozvěděli, jak se s rovnicemi ve čtvrté třídě ZŠ začíná, pak se přes řešení jednoduchých rovnic dostali k jejich násobným soustavám. Přes různé způsoby jejich počítačového řešení byl na programu názorný příklad jejich využití v modelování reálných průmyslových záležitostí, například v těžebním průmyslu. Více o akci na našem blogu.

Exkurze ČEPS

Žáci 4. ročníku si rozšířili obzory v oblasti silnoproudé elektrotechniky a řídicích systémů elektrizační soustavy. Společně navštívili rozvodnu 400kV Hradec u Kadaně, kterou vlastní a provozuje akciová společnost ČEPS. Více o exkurzi na našem blogu.

 

Future Port 2017

V září žáci navštívili akci s názvem Future Port Prague, což byla akce zaměřená především na trendy budoucnosti a pokročilé technologie, které by lidem mohly ulehčit život a zvýšit jejich komfort a pohodlí. Více o akci se dočtete na našem blogu.

Videa – výuka a odborné učebny

Práce s Arduinem

Práce žáků v učebně silnoproudu

Model vodní přečerpávací elektrárny

Učebna elektrotechnických měření

Výuková stavebnice RC2000

Robotika a automatizace