Vyhláška č. 50/1978 Sb.

Podmínky pro získání odborné způsobilosti maturantů SPŠE

Podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice (pro absolventy v daném školním roce)

  1. Studentům po úspěšném ukončení studia a složení maturitní zkoušky (tj. získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechniky) může být vydáno potvrzení o získání § 4 Pracovníci poučení.

    Toto potvrzení je vydáno absolventům do konce kalendářního roku, ve kterém školu ukončili. Podmínkou je předchozí písemná žádost podaná na studijním oddělení. Vydání trvá 3 pracovní dny.

  2. Student může po úspěšném ukončení studia a složení maturitní zkoušky (tj. získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechniky) podat přihlášku k zaškolení a přezkoušení (podle § 14, odst 1), a získat tak § 5 Pracovníci znalí. Aby byl § 5 platný, musí budoucí zaměstnavatel seznámit pracovníka s místními provozními předpisy a pracovník musí zaměstnavateli předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Podmínku splňují absolventi oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika.

Bližší informace poskytne Mgr. Josef Řehulka