Celoroční plán

1. pololetí

Září 2019
2. 9. pondělí 7:45 všichni Zahájení školního roku
2.–3. 9. pondělí–úterý 7:30–11:30 1.–4. ročník Přihlášení ke stravování, placení obědů. První ročník podle harmonogramu.
3. 9. úterý 7:45–10:20 1., 2. a 3. ročník, L4.E Třídnické práce, školení ochrana člověka
7:45–10:20 E4.A, E4.B, I4.C, I4.D Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
10:35–13:10 E3.A, I3.B, I3.C, I3.D, L3.E Školení vyhl. 50, bezpečnost práce
10:35–13:10 E4.A, E4.B, I4.C, I4.D Třídnické práce, školení ochrana člověka
7.–13. 9. sobota–pátek   výběr žáků Vodácký kurz na Vltavě
4. 9. středa 7:45 1.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
8:00 1. ročník Přivítání žáků 1. ročníků – Brožíkova síň
5. 9. čtvrtek dle rozpisu absolventi 4. ročníku Jednodenní praktická maturitní zkouška
4.–12. 9. středa–čtvrtek   4. ročník Volba formy praktické maturitní zkoušky
9.–10. 9. pondělí–úterý dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
16. 9. středa 14:05–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic
11.–13. 9. středa–pátek   1. ročník Adaptační kurz – Garnataurus
24.–30. 9. úterý–pondělí   4. ročník Výběr témat maturitní práce s obhajobou
28. 9. sobota     Státní svátek
Říjen
9. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Losování témat maturitní práce s obhajobou
11. 10. pátek 14:30 4. ročník Odevzdání přihlášky k maturitní práci s obhajobou vedoucímu práce
13.–19. 10. neděle–sobota   výběr žáků Zahraniční zájezd – Anglie s výukou
21. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
28. 10. pondělí     Státní svátek
29.–30. 10. úterý–středa     Podzimní prázdniny
31. 10. čtvrtek     Předání podepsaných zadání maturitních prací žákům
Listopad
6. 11. středa 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 1. termín
13. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
28.–30. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy (Kongresové centrum)
do 29. 11. pátek   4. ročník První povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
Prosinec
7. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 2. termín
do 2. 12. pondělí   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek k MZK 2020 – jarní termín
8.–14. 12. neděle–sobota   výběr žáků Účast žáků ve výuce v hamburské škole
20. 12. pátek   celá škola Divadelní představení
23. 12.–3. 1. pondělí–pátek   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2020
6. 1. pondělí 7:45   Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
9. 1. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
do 17. 1. pátek   4. ročník Druhá povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
17. 1. pátek     Uzavření klasifikace za 1. pololetí
19.–25. 1. neděle–sobota   1. ročník Lyžařský kurz – Kobylnice, Hochficht
31. 1. pátek   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
30. 1. čtvrtek     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení
31. 1. pátek     Pololetní prázdniny

 2. pololetí

Únor 2020
4. 2. úterý 15:00–17:00   Den otevřených dveří – 4. termín
12. 2. středa     Akademie školy
24.–28. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
Březen
do 2. 3. pátek     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
do 6. 3.     4. ročník Třetí povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
16. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
17. 3. úterý 19:00   XXXII. Maturitní ples 4. ročníků a imatrikulace 1. ročníků
31. 3. úterý   4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
Duben
1. 4. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
      4. ročník PP z ČJ
      4. ročník PP z cizích jazyků
9.–13. 4. čtvrtek–pondělí     Velikonoční prázdniny
12.–28. 4.     vedení školy Přijímací zkoušky uchazečů o studium
23. 4. čtvrtek do 14:30 vyučující 4. roč. Uzavření klasifikace všech tříd 4. ročníků
27. 4. pondělí   vyučující 4. roč. Závěrečná pedagogická rada 4. ročníků
29. 4. středa od 8:30 všichni žáci Sportovně zábavné dopoledne (poslední zvonění)
  4. ročník Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků, vydání vysvědčení
Květen
1. 5. pátek     Státní svátek
4.– 6. 5. pondělí–středa   4. ročník Společná část maturitní zkoušky - jarní termín (DT, PP)
do 15. 5. pátek   4. ročník Čtvrtá povinná konzultace maturitní práce s obhajobou
        Konzultace pro 4. roč., příprava k profilové MZK
8. 5. pátek     Státní svátek
11.–15. 5. pondělí   4. ročník  Praktická maturitní zkouška
14. 5.–1. 6.      výběr žáků Zahraniční odborná praxe
18.–29. 5. pondělí–pátek    2. a 3. ročníky Odborná praxe 2. a 3. ročníků – ČR
1. ročník, výběr žáků Výuka dle náhradního rozvrhu
18.–29. 5. pondělí–pátek   4. ročník Obhajoby DMP a ústní MZK – dle časového harmonogramu
30. 5.–20. 6. sobota–sobota   výběr žáků Zahraniční odborná praxe
Červen
2. 6. úterý     Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
3. 6. středa   výběr žáků StreTech 2020 – prezentace středních škol na ČVUT
10. 6. středa od 17:30   Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků (2020/2021)
19. 6. pátek   všichni vyučující Uzavření klasifikace za 2. pololetí
25. 6. čtvrtek     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZK pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – podzimní termín MZK
22. 6. pondělí   všichni vyučující Závěrečná pedagogická rada 1.–3. ročníků
23. 6. úterý     Poslední den výuky podle rozvrhu
24. 6. středa do 11:00   Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce – podzimní termín
      1.–3. ročník Sportovní dopoledne
        Poslední den provozu školní jídelny
25. 6. čtvrtek   1.–3. ročník Předávání učeben, kontrola šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
26. 6. pátek     Závěr školního roku, vydání vysvědčení

Platnost 3. únor 2020