Celoroční plán

1. pololetí

Září 2021
1. 9. středa   všichni Zahájení školního roku, nástup podle harmonogramu testování
1.–2. 9. středa–čtvrtek 7:30–11:30 1.–4. ročník Přihlášení ke stravování, placení obědů. První ročník podle harmonogramu.
1.–3. 9. středa–pátek     Konání písemné části MZK na spádových školách
2. 9. čtvrtek   1.–4. ročník Třídnické práce, školení ochrana člověka (příchod do školy podle zveřejněného harmonogramu v aktualitě na webu), školení vyhlášky 50 (3. a 4. ročník).
3. 9. pátek 7:45 1.–4. ročník Výuka dle rozvrhu
11:30–14:20 jídelna Zahájení provozu školní jídelny - výdej obědů
6.–10. 9. pondělí–pátek   4. ročník Volba formy praktické maturitní zkoušky
13.–15. 9. pondělí–středa dle rozpisu absolventi 4. ročníku Ústní maturitní zkouška společné a profilové části – podzimní termín
15. 9. středa 14:05–15:00 1.–4. ročník Burza učebnic
8.–10. 9. středa–pátek   1. ročník Adaptační kurz – Garnataurus
27. 9.–1. 10. pondělí–pátek   4. ročník Výběr témat maturitní práce s obhajobou
28. 9. úterý     Státní svátek
23.–24. 9. čtvrtek–pátek     Praktická maturitní zkouška – podzimní termín
Říjen
6. 10. středa 14:30 výběr žáků 4. ročníku Losování témat maturitní práce s obhajobou
8. 10. pátek 14:30 4. ročník Odevzdání přihlášky k maturitní práci s obhajobou vedoucímu práce
18. 10. pondělí 17:00   Schůzka školské rady
25.–26. 10. pondělí–úterý     Ředitelské volno
28. 10. čtvrtek     Státní svátek
27. a 29. 10. středa a pátek     Podzimní prázdniny
Listopad
1. 11. pondělí     Předání podepsaných zadání maturitních prací žákům
10. 11. středa 15:00–17:00   Den otevřených dveří – 1. termín
17. 11. středa     Státní svátek
24. 11. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45    Schůzka zástupců SRPŠ
    17:00–18:40   Individuální konzultace pro rodiče (více informací v systému Bakaláři – Komens)
29. 11.–3. 12. pondělí–pátek     Individuální on-line konzultace (více informací v systému Bakaláři – Komens)
25.–27. 11. čtvrtek–sobota     Schola Pragensis – prezentace školy (on-line)
do 26. 11. pátek   4. ročník První povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
Prosinec
4. 12. sobota 9:00–14:00   Den otevřených dveří – 2. termín
do 1. 12. středa   4. ročník Uzávěrka podání přihlášek k MZK 2022 – jarní termín
23. 12.–2. 1. středa–neděle   celá škola Vánoční prázdniny
Leden 2022
3. 1. pondělí 7:45   Zahájení vyučování dle rozvrhu po vánočních prázdninách
6. 1. čtvrtek 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 3. termín
do 14. 1. pátek   4. ročník Druhá povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
21. 1. pátek     Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
13.–29. 1. neděle–sobota   1. ročník Lyžařský kurz – Kobylnice, Hochficht – ZRUŠENO
31. 1. pondělí   ředitelka školy Vyhlášení jednotných kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
31. 1. pondělí     Ukončení 1. pololetí – vydání výpisů z vysvědčení

 2. pololetí

Únor 2022
4. 2. pátek     Pololetní prázdniny
8. 2. úterý 15:00–18:00   Den otevřených dveří – 4. termín
Březen
14.–18. 3. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
do 1. 3. úterý     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
do 4. 3.  pátek   4. ročník Třetí povinná konzultace maturitních prací s obhajobou
21. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
30. 3. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
31. 3.     4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
Duben
 5. 4.  úterý   4. ročník PP z ČJ
 6. 4. středa    4. ročník PP z cizích jazyků
14.–18. 4. čtvrtek–pondělí     Velikonoční prázdniny
21. 4. čtvrtek   4. ročník Uzavření klasifikace a absence 4. ročníku
25. 4. pondělí   vyučující 4. ročníku Závěrečná pedagogická rada 4. ročníku
29. 4. pátek   všichni žáci Sportovně-zábavné popoledne (poslední zvonění)
        Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků
        Vydání vysvědčení třídám 4. ročníků
Květen
2.–6. 5. pondělí–pátek   4. ročník  Maturitní zkouška společné části (didaktické testy - CERMAT)
 9.–13. 5. pondělí–pátek    4. ročník Konzultace, příprava k profilové části MZ
do 13. 5. pátek   4. ročník  Čtvrtá povinná konzultace maturitní práce s obhajobou
 9.–13. 5.  pondělí–pátek     4. ročník  Praktická maturitní zkouška
      1.–3. ročník Toulky Prahou s Úžlabinou - kulturní den
16. 5.–27. 5. pondělí–pátek    2.–3. ročník Odborná praxe 2. a 3. ročníků - ČR
        Výuka 1. ročníků dle náhradního rozvrhu
        Ústní maturitní zkoušky včetně obhajob
Červen
1. 6. středa   4. ročník Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
15. 6. středa 17:30    Třídní schůzky nových 1. ročníků
20. 6. pondělí     Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí
24. 6. pátek     Poslední den výuky podle rozvrhu
        Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl - podzimní
27. 6. pondělí   1.–3. ročník Sportovní den
28. 6. úterý   1.–3. ročník Akce tříd
29. 6. středa   1.–3. ročník Předávání učeben, šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
30. 6. čtvrtek   1.–3. ročník Vydání vysvědčení