Aktuality

Skupiny volitelných specializací pro žáky 3. ročníků ve školním roce 2018/2019 mullerova | 22. 06. 2018

Dokumenty s informacemi o zařazení žáků do skupin volitelných specializací jsou k dispozici v sekci studijních materiálů 6_VOLITELNE_PREDMETY. 

Organizace praktické části maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 mullerova | 22. 06. 2018

Pravidla pro praktickou část maturitních zkoušek v příštím školním roce jsou k dispozici v sekci studijních materiálů  1_MATURITA\_Prakticka_maturita_1819.

OCENĚNÍ V ANKETĚ PRAŽSKÝ UČITEL 2018 PRO NAŠI UČITELKU hons | 05. 06. 2018

Pod záštitou radní hlavního města pro školství a evropské fondy Ireny Ropkové proběhlo V Brožíkově sále Staroměstské radnice slavnostní vyhlášení druhého ročníku soutěže Pražský učitel. V anketě ředitelů škol letos zvítězilo devatenáct učitelů ze středních odborných škol, gymnázií, vyšších odborných škol a konzervatoří, ale i ze základních uměleckých škol a základních škol.

Máme velkou radost, že toto ocenění obdržela naše vyučující anglického jazyka PhDr. Miluše Moravcová. Gratulujeme! Více v následující tiskové zprávě.

STUDENT CUP 2018 – nejlepší střední škola hons | 06. 06. 2018

Naše škola se zúčastnila 6. ročníku veletrhu středních škol STUDENT CUP. V hlasování žáků základních škol obsadila naše škola 1. místo.

Student cup 2018

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2018 hons | 05. 06. 2018

Přihlašování žáků k podzimnímu termínu maturitní zkoušky bude probíhat od 12. 6. 2018. Přihlášky budou od 12. 6. 2018 k dispozici na studijním oddělení školy. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 25. 6. 2018. V případě ústní zkoušky z ČJL je třeba spolu s přihláškou odevzdat nový seznam četby pro podzimní termín 2018. Pokud žák neodevzdá seznam četby, skládá zkoušku z celého kánonu.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků hons | 13. 06. 2018

Ve dnech 12.–14. září 2018 pořádá škola pro žáky 1. ročníků adaptační kurz.

Kurz se koná v rekreačním areálu ORLÍK–LOUŽEK. Základní informace o kurzu přikládáme. V den odjezdu je třeba odevzdat prohlášení o zdravotní způsobilosti a souhlas. Adaptační kurz zajišťuje Agentura Wenku. Přihlášku je třeba podat nejpozději do středy 20. 6. 2018 (osobně, e-mailem na svitkova@uzlabina.cz, poštou). Platbu odešlete nejpozději do pátku 22. června 2018 (číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na přihlášce).

Vodácký kurz – školní rok 2018/2019 hons | 03. 04. 2018

Podrobnosti o vodáckém kurzu jsou přiloženy zde.