Aktuality

Prázdniny a zahájení nového školního roku 2018/19 hons | 02. 07. 2018

Vedení školy přeje žákům, rodičům a zaměstnancům školy příjemné prožití letních prázdnin. Úřední hodiny studijního oddělení budou po dobu letních prázdnin denně od 8:00 do 13:00 hodin kromě období od 30. 7. do 10. 8., kdy bude budova školy uzavřena. Školní rok 2018/19 zahájíme v pondělí 3. 9. 2018 v 7:45.

Seznamy žáků prvních ročníků pro školní rok 2018/19 hons | 02. 07. 2018

Přikládáme seznamy žáků prvních ročníků. Z důvodu nařízení GDPR související s ochrannou osobních údajů zveřejňujeme seznamy v anonymizované podobě. Žák je označen variabilním symbolem, který jste obdrželi v souvislosti s platbou adaptačního kurzu. Jmenné seznamy žáků jsou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Elektrotechnika: E1.A

Informační technologie: I1.B, I1.C, I1.D

OPRAVNÉ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (TZV. DOKLASIFIKACE) A ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY hons | 29. 06. 2018

Harmonogram opravných zkoušek, zkoušek v náhradním termínu a rozdílových zkoušek byl zveřejněn v systému Bakaláři (modul Opravné zkoušky), ve školním materiálech na intranetu a na nástěnce ve vestibulu školy. Požadavky k těmto zkouškám obdrželi žáci při předávání vysvědčení. Nepřítomným žákům byly požadavky zaslány na e-mail. Dále byly zveřejněny na intranetu školy.

Skupiny volitelných specializací pro žáky 3. ročníků ve školním roce 2018/2019 mullerova | 22. 06. 2018

Dokumenty s informacemi o zařazení žáků do skupin volitelných specializací jsou k dispozici v sekci studijních materiálů 6_VOLITELNE_PREDMETY. 

Organizace praktické části maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 mullerova | 22. 06. 2018

Pravidla pro praktickou část maturitních zkoušek v příštím školním roce jsou k dispozici v sekci studijních materiálů  1_MATURITA\_Prakticka_maturita_1819.

STUDENT CUP 2018 – nejlepší střední škola hons | 06. 06. 2018

Naše škola se zúčastnila 6. ročníku veletrhu středních škol STUDENT CUP. V hlasování žáků základních škol obsadila naše škola 1. místo.

Student cup 2018

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků hons | 13. 06. 2018

Ve dnech 12.–14. září 2018 pořádá škola pro žáky 1. ročníků adaptační kurz.

Kurz se koná v rekreačním areálu ORLÍK–LOUŽEK. Základní informace o kurzu přikládáme. V den odjezdu je třeba odevzdat prohlášení o zdravotní způsobilosti a souhlas. Adaptační kurz zajišťuje Agentura Wenku. Přihlášku je třeba podat nejpozději do středy 20. 6. 2018 (osobně, e-mailem na svitkova@uzlabina.cz, poštou). Platbu odešlete nejpozději do pátku 22. června 2018 (číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na přihlášce).

Vodácký kurz – školní rok 2018/2019 hons | 03. 04. 2018

Podrobnosti o vodáckém kurzu jsou přiloženy zde.