Aktuality

Provoz školy o prázdninách hons | 27. 06. 2019

Přejeme všem žákům a zaměstnancům školy pohodové léto. Provoz školy je každý všední den upraven od 8:00 do 13:00.

Opravné zkoušky, zkoušky v náhradním termínu a rozdílové zkoušky hons | 27. 06. 2019

Harmonogram zkoušek (opravné, v náhradním termínu, rozdílové) byl zveřejněn v systému Bakaláři (modul Opravné zkoušky). Dále ve školních materiálech na intranetu a na nástěnce ve vestibulu školy. Požadavky k těmto zkouškám obdrželi žáci při předávání vysvědčení. Dále byly zveřejněny na intranetu školy.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků – 2019/2020 hons | 13. 06. 2019

Ve dnech 11.–13. září 2019 pořádá škola pro žáky 1. ročníků adaptační kurz.

Kurz se koná v areálu Garnataurus. Základní informace o kurzu přikládáme. V den odjezdu je třeba odevzdat prohlášení o zdravotní způsobilosti a souhlas. Adaptační kurz zajišťuje Agentura Wenku. Přihlášku je třeba podat nejpozději do středy 19. 6. 2019 (osobně, e-mailem na svitkova@uzlabina.cz). Platbu ve výši 1 850 Kč odešlete nejpozději do pátku 21. června 2019 (číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny na přihlášce, obdrželi jste na třídních schůzkách).

Nabídka praxí a brigád mullerova | 11. 06. 2019

Na portálu Registr praxí najdete širokou nabídku praxí a brigád, vhodných i pro středoškolské studenty.

Skupiny volitelných specializací pro žáky 3. ročníků ve školním roce 2019/2020 mullerova | 22. 06. 2018

Dokument s informacemi o zařazení žáků do skupin volitelných specializací jsou k dispozici v sekci studijních materiálů 6_VOLITELNE_PREDMETY. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA hons | 17. 04. 2019

V příštím školním roce pořádáme prostřednictvím CK VÝUKA JINAK poznávací zájezd s výukou anglického jazyka. Zájezd je přednostně určen pro budoucí 2. ročníky. Cena zájezdu je 6 955 Kč. Zájezd, který je částečně financován celoměstským grantem hlavního města Prahy, podmínkou účasti je výběrové řízení. Kritéria výběrového řízení:

  • žádné kázeňské opatření za 2. pololetí školního roku 2018/2019,
  • známka za 1. pololetí školního roku 2018/2019 z AJ a OA (maximálně za 3),
  • pořadí dodané přihlášky.

Přikládáme program a přihlášku. Termín odevzdání do přihlášky do 15. 5. 2019, kabinet 207A, platba dle pokynů v přihlášce.

Informace - vodácký kurz 2019/2020 hons | 03. 04. 2019

Termín: 7.–13. 9. 2018, Vltava (kanoe, rafty)

 

Nutné věci: Stan (třeba do dvojic), spacák, karošku, boty do vody, pláštěnku, něco na hlavu (šátek), ešus, krém na opalování, čisté věci do města, osobní léky, průkaz pojištěnce (nebo jeho kopii), plavky, peníze,... a dobrou náladu.

Stravujeme se sami: vaříme na ohni, na svých vařičích, nebo jíme v bufetech. Každý den možnost dokoupení potravin.

Další informace u vyučujících TV.

Ahoj, zdraví JB.