Aktuality

ERASMUS+ Odborné stáže v Anglii a v Irsku ve školním roce 2018/2019 - povinné semináře mullerova | 16. 04. 2019

Semináře v rámci organizační a pracovní přípravy pro účastníky stáží v Anglii a Irsku proběhnou v pondělí 29. 4. 2019 v učebně 111 v průběhu 4. a 5. vyučovací hodiny.

Účast na seminářích a další jazykové přípravě je povinná.

Jazykové přípravné kurzy - odborné stáže Erasmus+
učebna 211, od 14:30 - 16:00

13/5 Portsmouth
15/5 Cork

 

HACKATHON SMART CITY – mezinárodní spolupráce hons | 11. 04. 2019

V minulých dvou týdnech jsme ve spolupráci s naší partnerskou školou z Hamburku uspořádali výukový projekt HACKATHON SMART CITY. Základní výstupy z projektu publikujeme na našem webu.

hackathon_hamburg

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA hons | 17. 04. 2019

V příštím školním roce pořádáme prostřednictvím CK VÝUKA JINAK poznávací zájezd s výukou anglického jazyka. Zájezd je přednostně určen pro budoucí 2. ročníky. Cena zájezdu je 6 955 Kč. Zájezd, který je částečně financován celoměstským grantem hlavního města Prahy, podmínkou účasti je výběrové řízení. Kritéria výběrového řízení:

  • žádné kázeňské opatření za 2. pololetí školního roku 2018/2019,
  • známka za 1. pololetí školního roku 2018/2019 z AJ a OA (maximálně za 3),
  • pořadí dodané přihlášky.

Přikládáme program a přihlášku. Termín odevzdání do přihlášky do 15. 5. 2019, kabinet 207A, platba dle pokynů v přihlášce.

Další jazyková příprava pro stážisty programu Erasmus+ 2018/2019 mullerova | 29. 11. 2018

Jazykové přípravné kurzy - odborné stáže Erasmus+
učebna 211, od 14:30 - 16:00

1/4 Portsmouth
29/4 Dublin

Cyklistický kurz 2019 hons | 26. 02. 2019

Na konci školního roku pořádáme cyklistický kurz pro žáky 3. ročníků:

Vodácký kurz 2019/2020 hons | 03. 04. 2019

Podrobnosti o vodáckém kurzu jsou přiloženy zde.