Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 

Společná část maturitní zkoušky

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila pro rok 2020 nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky.

 

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

  • Do 2. prosince 2019  žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce včetně posudku z poradenského zařízení (týká se pouze žáka se SPU).
  • Do 20. prosince škola žákovi předá výpis z registru a žák potvrdí svým podpisem správnost údajů.

Termíny maturitních zkoušek

  • Termíny maturitních zkoušek jsou zveřejněny v celoročním plánu školy.