CISCO Networking Academy Program (CNAP)

CISCO

O programu

V rámci programu CISCO Networking Academy získávají stovky tisíc studentů po celém světě možnost získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti vytváření, návrhu a správy počítačových sítí. Firma CISCO, která tento program zastřešuje, patří mezi největší firmy vyrábějící prvky počítačových sítí. Cílem tohoto programu je výchova celosvětově žádaných odborníků v oblasti počítačových sítí. Výuka probíhá po celém světě ve 165 zemích ve více než 10 000 akademiích, mezi něž patří i naše škola.

Způsob výuky

Kurzy CISCO Networking Academy se vyučují v řadě světových jazyků a při vlastní výuce se používají e-learningové materiály, interaktivní nástroje, praktické práce v laboratořích a online testy, které každému studentovi poskytují okamžitou zpětnou vazbu o výsledcích jeho vzdělávání.

Tento kombinovaný výukový model používá několik zcela nových studijních technik.

Například:

 • Cisco Packet Tracer – nástroj pro vizualizaci a simulaci sítí, který umožňuje studentům navrhovat, vytvářet a řešit problémy v počítačových sítích.
 • Cisco Passport21 to Entrepreneurship – jedná se o případové studie a simulační aktivity pro rozvoj kritického myšlení a finančních dovedností.
 • Cisco Aspire – jedná se o výukovou hru založenou na reálných případech z podnikání v oboru informačních a síťových technologií, kde se studenti učí samostatně rozhodovat tak, aby dokázali realizovat projekty pro své zákazníky.
 • Online testování, které poskytuje studentům okamžitou, interaktivní a individuální zpětnou vazbu.
 • Využívání nástrojů sociálních sítí, jako je například Facebook, Twitter, LinkedIn a weby Academy NetSpace a Club NetAcad vyvinuté firmou CISCO, kde se mohou sdružovat studenti i instruktoři po celém světě za účelem spolupráce a studia.

Výsledky vzdělávání

Programem CISCO Networking Academy prošlo zatím přes 4 miliony studentů. Řadě z nich absolvování tohoto programu umožnilo získat perspektivní pracovní místo a budovat kariéru v oblasti informačních technologií. Jiným zase pomohlo rozvinout jejich podnikatelského ducha a úspěšně zahájit své vlastní podnikání a vytvořit nová pracovní místa.

Přehled kurzů a certifikací

Kurzy v rámci CISCO Networking Academy Program jsou navrženy tak, aby pomohly studentům nalézt po jejich absolvování odpovídající pracovní uplatnění, aby je motivovaly k dalšímu vzdělávání a získávání mezinárodně uznávaných certifikací. Do každého kurzu je zařazena výuka ve třídě, online testování, praktické práce a používání interaktivních výukových nástrojů. Všechny tyto prostředky pak mají ve svém důsledku pomoci studentům v úspěšném absolvování kurzu.

 

Kurz (kurikulum) Popis Certifikace
IT Essentials Kurz IT Essentials se zabývá počítačovým hardwarem, operačním systémem, periferními zařízeními a zabezpečením počítačů a počítačových sítí. Významná část je věnována údržbě, řešení problémů a budování komunikačních dovedností při kontaktu se zákazníky. CompTIA A+
CCNA Routing and Switching Kurz CCNA Routing and Switching (R&S) poskytuje vyčerpávající přehled základů i pokročilých síťových technologií, a to s důrazem na teorii i praktické využití Cisco CCENT
Cisco CCNA
CCNA Security Kurz CCNA Security umožňuje získat přehled o základních řešeních zabezpečení počítačových sítí a také dovednosti potřebné pro instalaci, sledování a řešení problémů v počítačové síti za účelem zajištění integrity, utajení a dostupnosti dat i zařízení. Cisco CCNA Security
CCNP Kurz CCNP umožňuje získat pokročilé dovednosti pro instalaci, konfiguraci, sledování a řešení problémů v rozsáhlých firemních sítích a také schopnosti a dovednosti spravovat bezdrátové, bezpečnostní a hlasové aplikace. Cisco CCNP


Zdroje:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
https://www.netacad.com/web/about-us/courses-and-certifications

Nabídka kurzů

V současnosti mají studenti možnost absolvovat jednosemestrální kurz IT Essentials orientovaný na počítačový hardware, operační systémy a základy zabezpečení počítačů a počítačových sítí.
Pro zájemce o síťové technologie je pak určen čtyřsemestrální kurz CCNA R&S

Organizace kurzů na škole

V rámci programu CISCO Networking Academy jsou studenti během 1. a 2. ročníku studia oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci předmětu praktická cvičení a operační systémy připravováni na získání certifikátu z kurzu IT Essentials orientovaného na základní znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a zabezpečení počítačů a počítačové sítě.

Vzhledem k tomu, že originální studijní materiály jsou v angličtině a v anglickém jazyce probíhají jak průběžné, tak závěrečné testy, je součástí studia v těchto ročnících i předmět odborná angličtina, který studentům poskytne potřebné jazykové znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli úspěšně absolvovat jak testy z tohoto kurzu, tak z kurzů vyučovaných ve vyšších ročnících. Samotné testy pro získání certifikátu pak studenti zpravidla skládají ve 3. nebo 4. ročníku, a to v rámci nepovinného kroužku. Pro výuku samotnou i samostudium je k dispozici i česká verze kurikula

Ve 3. a 4. ročníku studia pak studenti oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE mají v rámci předmětu technické vybavení orientovánu výuku na počítačové sítě. Samotné učivo je obsahově v souladu s požadavky čtyřsemestrálního kurzu CCNA R&S. Studenti tak mohou postupně získat certifikáty potvrzující úspěšné absolvování každého semestru.  I v tomto případě projdou zájemci o certifikát příslušnými testy v rámci nepovinného kroužku.

Studium v rámci CISCO Networking Academy je sice přednostně určeno studentům oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, nicméně v případě zájmu mohou skládat příslušné zkoušky a následně získávat certifikáty i studenti ostatních studijních oborů vyučovaných na škole (ELEKTROTECHNIKA, TECHNICKÉ LYCEUM). V tomto případě však zájemci musí počítat s tím, že budou studovat formou samostudia s možností odborných konzultací. Studijní materiály akademie jsou k dispozici zdarma pro všechny studenty školy.

Bližší informace týkající se možností absolvování jednotlivých kurzů a získání mezinárodních certifikátů na naší škole poskytnou Ing. David ČepičkaMgr. Radka Müllerová.


Cisco Systems

 

CISCO IT Essentials: Hardware a software počítače

Úvod

Kurz IT Essentials: hardware a software počítače je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti počítačového hardwaru a softwaru v souladu se stále rostoucí poptávkou po středoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kurz obsahuje základní témata z oblasti počítačového hardwaru, počítačových sítí a zabezpečení a slouží i jako vstupní brána k pokročilejším tématům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Je vhodný pro všechny, kdo se hodlají v budoucnu ve svém profesním životě orientovat na počítačový hardware, software či počítačové sítě.

Absolventi tohoto kurzu:

 • popíší vnitřní součásti počítače
 • znají zásady bezpečnosti práce, zásady ochrany počítačových komponent před poškozením a zásady ochrany životního prostředí
 • sestaví počítač, nainstalují operační systém a provádí preventivní údržbu počítače i periferních zařízení
 • řeší problémy s počítačem za pomocí systémového a diagnostického softwaru
 • upgradují či vymění jednotlivé součásti počítače, notebooku, tiskárny či skeneru
 • nakonfigurují počítač pro připojení k počítačové síti
 • nasadí do praxe základní principy pro zabezpečení hardwaru i softwaru
 • využívají při práci se zákazníky správné komunikační techniky a profesionální jednání

Na základě výše uvedených znalostí a dovedností jsou připraveni vykonávat profese počítačových techniků ve firmách, servisních techniků, techniků v call centrech či v centrech podpory zákazníků.

Výuka

Při výuce se používají e-learningové materiály, virtuální výukové nástrojeVirtual Desktop, Virtual Laptop a nezbytnou součástí je i  praktická práce v dílnách. Všechny tyto nástroje mají studentům pomoci v rozvoji kritického myšlení a získání dovedností k řešení komplexních problémů. Pro výuku síťových technologií a zabezpečení sítě je k dispozici simulační nástroj Cisco Packet Tracer, díky němuž si studenti mohou zkoušet chování síťových prvků v počítačových sítích.

Příprava na další certifikace

V kurzu IT Essentials studenti získají základní dovednosti při práci s počítačem, jež mohou následně uplatnit i ve svém budoucím profesním životě. Je vstupní branou, která připravuje půdu pro získání certifikace CompTIA A+ (www.comptia.org) a pro úspěšné absolvování kurzů CCNA R&S.

Obsah kurzu

Obsah celého kurzu je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je ukončena zkouškou. Dále jsou součástí kurzu dvě souhrnné zkoušky, jedna zkouška praktická a teoretický test, shrnující obsah všech kapitol.

Pro úspěšné absolvování semestru kurzu je třeba dosáhnout 70% úspěšnosti v závěrečných testech všech kapitol, v závěrečném teoretickém testu a v praktické zkoušce.

Všechny výukové materiály jsou v angličtině a zkoušky probíhají také v angličtině. Vzhledem k rozdílné úrovni jazykových znalostí studentů nižších ročníků jsme v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2013 vytvořili lokalizaci studijních materiálů IT Essentials do českého jazyka. Předpokládáme, že tímto usnadníme studentům získání odborných znalostí potřebných nejen pro úspěšné absolvování kurzu a následnou certifikaci, ale i pro další odborné studium oboru IT na naší střední škole.

Zdroj: 
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/IT1.html