Aktuality

Digitální gramotnost – přednáška pro studenty 1. ročníku hons | 02. 03. 2024

Ve spolupráci s kanceláří ECDL-CZ jsme připravili přednášku pro všechny studenty prvního ročníku na téma Digitální gramotnost. Přednáška proběhne v pátek 8. 3. 2024.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD S VÝUKOU DO VELKÉ BRITÁNIE, OXFORD a okolí hons | 15. 02. 2024

V listopadu 2024 budeme organizovat zájezd s výukou do Velké Británie pro zájemce z letošního 1. a 2. ročníku. Zájezd bude pořádán ve spolupráci s CK. Podrobné informace včetně přilášek jsme žákům zveřejnili v MS Teams. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 8. 3. 2024.

Ještě je k dispozici 13 volných míst.

Cyklistický kurz pro 3. ročník hons | 15. 02. 2024

Informace o kurzu včetně přihlášky jsme žákům publikovali v MS Teams. Závazné přilášky je třeba odevzdat nejpozději do 1. 3. 2024.

XXXIII. maturitní a imatrikulační ples hons | 26. 01. 2024

Společnost přátel a vedení školy srdečně zvou na XXXIII. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES, který se uskuteční v úterý 19. 3. 2024 ve Velkém sále Lucerny.

Vstupenky můžete zakoupit on-line prostřednictvím tohoto odkazu.

ples 2024

SOUTĚŽ V KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA hons | 22. 01. 2024

Tři naši studenti postoupili do dalšího kola Kybersoutěže. Studenti Václav Záhorec, Tomáš Bryscejn a Adam Veselý (všichni z I4.C) budou reprezentovat naší školu v národním kole, které se uskuteční v dubnu. Gratulujeme.

kybernetická bezpečnost

ÚSPĚCH NAŠEHO STUDENTA VE FINÁLE ELEKTROTECHNICKÉ OLYMPIÁDY hons | 11. 12. 2023

Ve finále 11. ročníku Elektrotechnické olympiády měla naše škola mezi čtyři práce (z celkových osmi), na kterých pracovali studenti naší školy. Třetí místo ve finále obsadil Tomáš Sova z E4.A s projektem Palubní počítač 21. století.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

EO 2023

 

CENA JIŘÍHO KOLÁŘE PRO STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU hons | 08. 12. 2023

Cenu Jiřího koláře získal Maksym Danilov ze třídy G1E. Se svou prací uspěl v rámci této literární a výtvarné soutěže, do které se zapojil na základě společného projektu v rámci předmětů výtvarná výchova a český jazyk a literatura.

Cena Jiřího Koláře