Pedagogický sbor Mgr. Radka Müllerová

Funkce: zástupkyně pro pedagogickou činnost, vedoucí předmětové skupiny odborných předmětů ELE, garant předmětů technické vybavení a internet, hardware a sítě (HS, HSC), správce počítačové sítě, garant odborné praxe
Vyučované předměty:
 • TVI - Technické vybavení a internet
 • PRA - Praktická cvičení
 • HSc - Hardware a sítě cvičení
 • HS - Hardware a sítě
Konzultace: pátek 7:00–7:45

Kontakty:

Email: mullerova@uzlabina.cz

Telefon: 274 016 225

Kabinet: 014 (přízemí)

► Ukončené vzdělání

 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, učitelství fyziky a základů techniky

► Odborné certifikace

 • CISCO IT Essentials, CCNA Exploration 1, 2, 3, 4 (na úrovni lektora)
 • Linux - rozšířená správa systému
 • Správa systému Novell NetWare
 • Správa Windows Server 2008
 • Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele společné části maturitní zkoušky
 • MTA (Microsoft Technology Associate) 98-366: Networking Fundamentals

► Absolvovaná školení a semináře

 • Vytváření a správa databází Microsoft Access
 • Školení poučených uživatelů (uživatelské ICT znalosti a dovednosti, úroveň Z, P0, P1, ICT správce)
 • Vektorový grafický editor Zoner Callisto
 • Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí i dospělých