OPRAVNÉ ZKOUŠKY, ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (TZV. DOKLASIFIKACE) hons | 27. 06. 2024

Harmonogram zkoušek (opravné, rozdílové, v náhradním termínu) je zveřejněn v systému Bakaláři (modul Opravné zkoušky). Podrobné informace mají žáci uvedeny v prostředí MS Teams a na nástěnce ve vestibulu školy. Požadavky k těmto zkouškám obdrželi žáci při předávání vysvědčení. Dále byly zveřejněny v prostředí MS Teams.