SPŠE » Projekty » Projekty EU

Odborné praxe žáků 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2016/2017


erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

V průběhu školního roku 2016/2017 vyjede 25 žáků 3. ročníků na 3 týdny na odborné praxe do Anglie a Irska (Portsmouth, Birmingham, Cork). Jedná se o odbornou praxi v podnicích a institucích v oblasti IT a elektro.

Náplň práce:

  • pro obor Elektrotechnika: elektroservis, prodejna elektrospotřebičů, oprava elektrospotřebičů
  • pro obor Informační technologie: HW, opravy, recyklační centra, obchody, servis - opravy, příprava notebooku, správce sítě - ve školách, zprovoznění tiskáren apod., 3D tisk, programování, tvorba webu
  • pro obor Technické lyceum: tvorba webu, úprava fotografií, tvorba propagačního materiálu, vizitek

Místo výkonu práce: provozovny, internetové kavárny, školy, obchody, servisní střediska apod.

Výběr pracovní pozice: každému žákovi na míru

Ubytování: v rodinách

Strava: polopenze (žáci dostanou kapesné na oběd a svačiny)


Závěrečná zpráva – František Běhal

Závěrečná zpráva – Vojtěch Böhm

Závěrečná zpráva – Aleš Figr

Závěrečná zpráva – Jakub Hampl

Závěrečná zpráva – Dominik Kadera

Závěrečná zpráva – Jakub Kamberský

Závěrečná zpráva – Jiří Kopr

Závěrečná zpráva – Jan Körbler

Závěrečná zpráva – Jiří Kotlán

Závěrečná zpráva – Hana Kroupová

Závěrečná zpráva – Lenka Kroupová

Závěrečná zpráva – Jiří Kubát

Závěrečná zpráva – Petr Kubec

Závěrečná zpráva – Tomáš Mezera

Závěrečná zpráva – Adam Murcek

Závěrečná zpráva – Martin Řehka

Závěrečná zpráva – Jiří Schauer

Závěrečná zpráva – Ondřej Smetana

Závěrečná zpráva – Jan Šoulák

Závěrečná zpráva – Jan Strachota

Závěrečná zpráva – Michaela Strnadová

Závěrečná zpráva – Marek Tomčiak

Závěrečná zpráva – Filip Vacek

Závěrečná zpráva – Michal Zelený


Závěrečná zpráva – Lenka Aoudj

Závěrečná zpráva – David Čepička

Závěrečná zpráva – Radka Müllerová


Vzdělávání učitelů v zahraničí ve školním roce 2016/2017


erasmus

Škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Vzdělávácí mobilita jednotlivců, mobilita pracovníků škol)

Název projektu: K inovaci s inspirací
Téma projektu: Vzdělávání učitelů v zahraničí

Odkaz na webové stránky projektu

Škola vyšle učitele na kurz CLIL, učitele anglického jazyka na kurz aplikace ICT ve výuce cizího jazyka, zástupce managementu na speciální jazykový kurz pro pedagogy, učitele odborných IT předmětů na kurz vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jednoho učitele na kurz outdoor a environmentální vzdělávání.

Účastníci kurzů získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti nových metod především metody CLIL, dále předpokládáme zlepšení dovedností za využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka. Účastníci si také rozšíří znalosti, dovednosti a metodiku práce v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V oblasti environmentální výchovy se seznámí s aktivitami a náměty pro outdoor výuku. To vše umožní v krátké době zavedení výše uvedených metod a poznatků do školního vzdělávacího programu a prakticky do výuky. Zlepšení jazykové kompetence managementu umožní podpořit zapojení školy do mezinárodní spolupráce a škola bude moci lépe reagovat na nabídky zahraničních škol o spolupráci.

General English in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – závěrečná zpráva

Using technology in ELT – prezentace


Outdoor and Environmental education training – závěrečná zpráva

Outdoor and Environmental education training – pracovní list

Outdoor and Environmental education training – příprava na hodinu


Odborné praxe žáků 2. a 3. ročníků v zahraničí ve školním roce 2015/2016


erasmus

Naší škole byl schválen projekt v rámci Erasmus+ (Klíčová akce 1: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě). Více o odborné praxi v detailu aktuality.

Název projektu: Rozšíření nabídky stáží SPŠE V Úžlabině
Téma projektu: Počítačové sítě

V rámci tohoto projektu se vybraní žáci 2. a 3. ročníků zúčastní v termínu od 15. 5. 2016 do 28. 5. 2016 odborné praxe v Berlíně. Komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. Projekt je připraven ve spolupráci s německým partnerem WBS Training AG podle Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).

Účastníci získají další dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti počítačových sítí. Hlavní důraz bude kladen na praktické dovednosti při zapojování síťových komponent, zapojení a nastavení různých webových serverů, nastavení malé firemní sítě, nastavení routeru atp. Díky nabytým znalostem a získanému certifikátu budou účastníci lépe konkurenceschopní při hledání zaměstnání.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAHRANIČNÍ PRAXI V PREZENTACI

PREZENTACE O ODBORNÉ PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POHLEDEM NAŠICH ŽÁKŮ


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: