SPŠE » Projekty » Výchovné poradenství

Výchovné a kariérní poradenství

Výchovné poradenství na škole má na starosti Mgr. Matina Adámková, kabinet č. 207b, 004

Konzultace po domluvě.


Kontakt:, e-mail: adamkova@uzlabina.cz, tel.: 274 016 252, 274 016 276


Kontakt na spolupracující pedagogicko-psychologickou poradnu:

PPP Jabloňová 3141/30a, Praha 10, Zahradní Město, tel.: 272651082, 272657712, www.ppp10.eu

Školní psycholožka: Mgr. Kateřina Šrahůlková, Ph. D.

Činnost výchovné poradkyně se nejčastěji týká následujících oblastí:

  1. Řešení individuálních problémů žáků, které souvisí s psychickým a sociálním dozráváním.
  2. Pomoc žákům, kteří nastupují do 1. ročníku, při adaptaci.
  3. Organizace adaptačního programu pro 1. ročníky.
  4. Péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.), s tělesným, se smyslovým nebo jiným zdravotním problémem.
  5. Sledování docházky žáků, řešení případného záškoláctví ve spolupráci s třídním učitelem, vedením školy a rodiči, hledání účinné nápravy.
  6. Kariérní poradenství (průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění žáků, nabídka profesních testů, pomoc s vyplňováním přihlášek na VŠ).

Další aktivity z oblasti výchovného poradenství

  • Individuální vzdělávací plány pro žáky se specifickým poruchami učení.
  • Přednášky a besedy – např. Kriminalita mládeže a práce Policie ČR, Bezpečnost v silničním provozu. aj.
  • Návštěva Dne otevřených dveří na VŠ – 4. ročníky

zavřít
ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017: