SPŠE » Projekty » Kultura

Kultura


KLUB MLADÉHO DIVÁKA

Na škole již několik let působí Klub mladého diváka. Za cenu 640 Kč může student zhlédnout šest představení za školní rok. Do divadel chodí studenti sami, vstupenky jsou zajišťovány vyučujícími českého jazyka. Díky vhodnému výběru představení zejména v menších pražských divadlech studenti nacházejí cestu k dramatickému umění a zajímavé náplni volného času.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Během školního roku se studenti zúčastní jednoho nebo dvou kulturních pořadů. Zhlédnou některou divadelní hru, která se vztahuje k probírané dramatické tvorbě. Vše záleží na nabídce kulturních institucí. Spolupracujeme zejména s Divadlem Různých Jmen, Švandovým divadlem, Divadlem na Palmovce či divadlem Applause.


TOULKY PRAHOU S ÚŽLABINOU

Pravidelně v polovině května (v době konání praktických maturit) pořádáme akci, při níž studenti 1. - 3. ročníků procházejí nejzajímavějšími místy Prahy a jejího okolí, navštěvují významné památky či muzea. Na některé vycházky je zajištěn odborný výklad, jindy se role průvodců ujímají sami vyučující. Pražské toulky mají u studentů dobrý ohlas, jsou inspirující jak pro ně, tak pro jejich učitele.


VÁNOČNÍ POŘADY

V posledních letech se loučíme s kalendářním rokem formou malého vánočního dárku – navštívíme společně některé z pražských divadel.


Těší nás, že kulturní akce, které pro studenty pořádáme, se setkávají s ohlasem a přinášejí pro mnohé zcela nové a zajímavé zážitky.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: