SPŠE » Projekty » Granty a SIPVZ

Přehled grantů


Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy

Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy II

Elektronická učebnice C#

Příručka odborné angličtiny se zaměřením na elektroniku a informační technologie

SIPVZ projekty naší školy
Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Sbírka úloh z technického kreslení je určena pro učitele středních odborných škol strojnického i nestrojnického zaměření a pro žáky těchto škol jako pracovní sešit pro procvičování, popřípadě testování těchto kapitol z technického kreslení: kreslení čar a oblouků, pravoúhlého promítání na několik průměten, kótování a zjednodušování zobrazování pomocí řezů.

Sbírka úloh usnadní učitelům práci při zadávání cvičení, domácích úkolů i testovacích úloh. Žákům pak slouží k procvičování a upevňování probírané látky.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 3MB)


Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy - pracovní listy II

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Příručka navazuje na Sbírku úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy I a je určena pro procvičování programu AutoCAD. Byla vytvořena jako sbírka pracovních listů pro nácvik:

  • orientace v prostoru
  • základních příkazů umožňujících kreslení nejčastěji používaných objektů a jejich nejzákladnějších modifikací
  • režimů uchopení a jejich užití
  • úpravy objektů

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 1,5MB)


Elektronická učebnice C#

Učebnice vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Elektronická učebnice je určena pro učitele a pro žáky středních odborných škol se zaměřením na programování. Webová aplikace obsahuje jednak řadu stránek popisných s vysvětlením základních pojmů principů programování a programování v jazyku C#, jednak řadu stránek interaktivních, kde žáci okamžitě vidí funkčnost probíraných algoritmů. Dále webová aplikace obsahuje popis několika větších ukázkových aplikací, kde je krok za krokem vysvětlen postup naprogramování dané úlohy a opět na stránkách žáci rovnou vidí výslednou funkční aplikaci.

Všichni si mohou prohlédnout i některé dlouhodobé maturitní práce, na které vede ze stránek odkaz. Tato aplikace je volně přístupná na adrese uzlabina2.aspone.czPříručka odborné angličtiny se zaměřením na elektroniku a informační technologie

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Příručka odborné angličtiny zahrnuje základní témata a pojmy z matematiky, elektroniky a informačních technologií s důrazem na elektroniku. Texty jsou zaměřeny vždy k jednomu tématu a na jejich základě jsou zařazena cvičení jak pro procvičování některých gramatických jevů, tak i k prohlubování komunikačních dovedností (čtení s porozuměním, poskytování nebo vyhledávání informací, diskuse, případně i písemná vyjádření na zadaná témata). Ke cvičením je uveden klíč. Součástí příručky je i slovníček.

Příručka je vhodná pro výuku samostatného předmětu odborná angličtina na středních odborných školách nebo pro zařazení odborných témat do výuky předmětu anglický jazyk. Odbornou terminologii lze využít i v odborných předmětech.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole.
Jak postupovat:
  1. Vyplňte formulář, nebo napiště na info@uzlabina.cz název školy, adresu, IČ, kontaktní e-mail a jaký dokument požadujete
  2. Na kontaktní e-mail vám zašleme požadovaný dokument


SIPVZ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY

"Uživatelem vytvořené interaktivní vývojové diagramy"

V rámci projektu SIPVZ vznikly animace několika známých algoritmů pro vysvětlení základních algoritmických struktur - větvení, cykly. Podle zadaných vstupních hodnot lze mimo jiné sledovat ve vývojovém diagramu bod, ukazující průběh výpočtu, a změny hodnot proměnných. Původní materiál vytvořený v Delphi je ke stažení na http://lab.spse.uzlabina.cz/~projekty (Projekt 2005).

Původní projekt Výuka algoritmizace pomocí animovaných interaktivních diagramů byl v dalším roce na základě požadavků účastníků seminářů doplněn o tvorbu vlastních příkladů včetně trasování. Jeho ovládání však již není tak intuitivní jako v první části. Vlastní vývojové diagramy si můžete sestavit po výběru volby Diagramy, Tvorba vlastních diagramů.

Výsledky projektu dle odezvy z celostátních konferencí využívají učitelé programování zejména k prvnímu seznámení s algoritmy.

Přikládáme i odkaz na starší projekt, týkající se využitelnosti programu Baltík ve výuce programování v 1. ročníku středních škol.


Výuka algoritmizace pomocí animovaných interaktivních diagramů a uživatelem vytvořené interaktivní vývojové diagramy

Ověření využitelnosti programu Baltík pro výuku algoritmizace na středních školáchzavřít
ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017: