SPŠE » Projekty » Granty a SIPVZ

Přehled grantů


Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy

Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy II

Elektronická učebnice C#

Příručka odborné angličtiny se zaměřením na elektroniku a informační technologie

SIPVZ projekty naší školy
Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Sbírka úloh z technického kreslení je určena pro učitele středních odborných škol strojnického i nestrojnického zaměření a pro žáky těchto škol jako pracovní sešit pro procvičování, popřípadě testování těchto kapitol z technického kreslení: kreslení čar a oblouků, pravoúhlého promítání na několik průměten, kótování a zjednodušování zobrazování pomocí řezů.

Sbírka úloh usnadní učitelům práci při zadávání cvičení, domácích úkolů i testovacích úloh. Žákům pak slouží k procvičování a upevňování probírané látky.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 3MB)


Sbírka úloh z technického kreslení pro střední školy - pracovní listy II

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Příručka navazuje na Sbírku úloh z technického kreslení pro střední školy – pracovní listy I a je určena pro procvičování programu AutoCAD. Byla vytvořena jako sbírka pracovních listů pro nácvik:

  • orientace v prostoru
  • základních příkazů umožňujících kreslení nejčastěji používaných objektů a jejich nejzákladnějších modifikací
  • režimů uchopení a jejich užití
  • úpravy objektů

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole. (PDF 1,5MB)


Elektronická učebnice C#

Učebnice vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2012.

Elektronická učebnice je určena pro učitele a pro žáky středních odborných škol se zaměřením na programování. Webová aplikace obsahuje jednak řadu stránek popisných s vysvětlením základních pojmů principů programování a programování v jazyku C#, jednak řadu stránek interaktivních, kde žáci okamžitě vidí funkčnost probíraných algoritmů. Dále webová aplikace obsahuje popis několika větších ukázkových aplikací, kde je krok za krokem vysvětlen postup naprogramování dané úlohy a opět na stránkách žáci rovnou vidí výslednou funkční aplikaci.

Všichni si mohou prohlédnout i některé dlouhodobé maturitní práce, na které vede ze stránek odkaz. Tato aplikace je volně přístupná na adrese uzlabina2.aspone.czPříručka odborné angličtiny se zaměřením na elektroniku a informační technologie

Příručka vznikla v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2011.

Příručka odborné angličtiny zahrnuje základní témata a pojmy z matematiky, elektroniky a informačních technologií s důrazem na elektroniku. Texty jsou zaměřeny vždy k jednomu tématu a na jejich základě jsou zařazena cvičení jak pro procvičování některých gramatických jevů, tak i k prohlubování komunikačních dovedností (čtení s porozuměním, poskytování nebo vyhledávání informací, diskuse, případně i písemná vyjádření na zadaná témata). Ke cvičením je uveden klíč. Součástí příručky je i slovníček.

Příručka je vhodná pro výuku samostatného předmětu odborná angličtina na středních odborných školách nebo pro zařazení odborných témat do výuky předmětu anglický jazyk. Odbornou terminologii lze využít i v odborných předmětech.

Tuto příručku můžete používat zdarma i na vaší škole.
Jak postupovat:
  1. Vyplňte formulář, nebo napiště na info@uzlabina.cz název školy, adresu, IČ, kontaktní e-mail a jaký dokument požadujete
  2. Na kontaktní e-mail vám zašleme požadovaný dokument


SIPVZ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY

"Uživatelem vytvořené interaktivní vývojové diagramy"

V rámci projektu SIPVZ vznikly animace několika známých algoritmů pro vysvětlení základních algoritmických struktur - větvení, cykly. Podle zadaných vstupních hodnot lze mimo jiné sledovat ve vývojovém diagramu bod, ukazující průběh výpočtu, a změny hodnot proměnných. Původní materiál vytvořený v Delphi je ke stažení na http://lab.spse.uzlabina.cz/~projekty (Projekt 2005).

Původní projekt Výuka algoritmizace pomocí animovaných interaktivních diagramů byl v dalším roce na základě požadavků účastníků seminářů doplněn o tvorbu vlastních příkladů včetně trasování. Jeho ovládání však již není tak intuitivní jako v první části. Vlastní vývojové diagramy si můžete sestavit po výběru volby Diagramy, Tvorba vlastních diagramů.

Výsledky projektu dle odezvy z celostátních konferencí využívají učitelé programování zejména k prvnímu seznámení s algoritmy.

Přikládáme i odkaz na starší projekt, týkající se využitelnosti programu Baltík ve výuce programování v 1. ročníku středních škol.


Výuka algoritmizace pomocí animovaných interaktivních diagramů a uživatelem vytvořené interaktivní vývojové diagramy

Ověření využitelnosti programu Baltík pro výuku algoritmizace na středních školáchzavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: