SPŠE » Projekty » eTwinning
eTwinning

Naše škola se stala součástí mezinárodní komunity evropských škol prostřednictvím tzv. eTwinningu.


Co je eTwinning?

eTwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Jde o bezpečné a uzavřené prostředí jen pro zaregistrované účastníky. Zapojit se mohou učitelé a žáci všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ). Na základě registrace se škola, učitelé a jejich žáci stanou součástí internetové komunity, kde mohou vyhledat zahraničního partnera a realizovat společně projekt a další aktivity.

Proč se zapojit?

  • Velký výběr partnerských škol
  • Podpora projektové spolupráce (semináře, konference, možnost dalšího vzdělávání učitelů, ocenění kvality projektů škol)
  • Zapojení žáků do evropské komunikace (evropský rozměr výuky, komunikace s využitím cizích jazyků a ICT, možnost využití ve všech předmětech)

Co je eTwinningový projekt?

  • Dvě a více evropských škol realizují vzdělávací aktivitu pomocí ICT
  • Alespoň jeden partner musí být ze země EU (nejen z ČR)
  • Účastníci projektu jsou učitelé a žáci
  • Účastníci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráce

Každoročně realizujeme nejméně dva autorské projekty a často se stáváme účastníky nebo spoluautory dalších zahraničních projektů. Většina našich realizovaných projektů je v anglickém jazyce. Studenti prostřednictvím ICT nejen komunikují se studenty z evropských zemí, ale i pracují v mezinárodních týmech, učí se toleranci a vzájemnému porozumění. Často také nacházejí nová přátelství.

Veškeré další informace na www.etwinning.net, www.etwinning.cz

Koordinátorkou projektu je Mgr. Lenka Aoudj.


zavřít
ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU DO 1. 3. 2017: