SPŠE » Projekty » eTwinning
eTwinning

Naše škola se stala součástí mezinárodní komunity evropských škol prostřednictvím tzv. eTwinningu.


Co je eTwinning?

eTwinning je aktivita podporující mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů. Jde o bezpečné a uzavřené prostředí jen pro zaregistrované účastníky. Zapojit se mohou učitelé a žáci všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ). Na základě registrace se škola, učitelé a jejich žáci stanou součástí internetové komunity, kde mohou vyhledat zahraničního partnera a realizovat společně projekt a další aktivity.

Proč se zapojit?

  • Velký výběr partnerských škol
  • Podpora projektové spolupráce (semináře, konference, možnost dalšího vzdělávání učitelů, ocenění kvality projektů škol)
  • Zapojení žáků do evropské komunikace (evropský rozměr výuky, komunikace s využitím cizích jazyků a ICT, možnost využití ve všech předmětech)

Co je eTwinningový projekt?

  • Dvě a více evropských škol realizují vzdělávací aktivitu pomocí ICT
  • Alespoň jeden partner musí být ze země EU (nejen z ČR)
  • Účastníci projektu jsou učitelé a žáci
  • Účastníci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráce

Každoročně realizujeme nejméně dva autorské projekty a často se stáváme účastníky nebo spoluautory dalších zahraničních projektů. Většina našich realizovaných projektů je v anglickém jazyce. Studenti prostřednictvím ICT nejen komunikují se studenty z evropských zemí, ale i pracují v mezinárodních týmech, učí se toleranci a vzájemnému porozumění. Často také nacházejí nová přátelství.

Veškeré další informace na www.etwinning.net, www.etwinning.cz

Koordinátorkou projektu je Mgr. Lenka Aoudj.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: