SPŠE » Pro uchazeče » Vyplňování přihlášky

Informace k vyplňování přihlášky ke studiu:


V prvním kole přijímacího řízení se uchazeč může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a zvolit si dva různé obory.
Přihlášku vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, zejména osobní jména cizího původu, dodržujte správnost pořadí (příjmení a jméno).

Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení: Přihláška ke studiu na SŠ

Pokyny k vyplnění přihlášky

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům:

 • Na přihlášku stačí napsat název oboru, čísla kódu oboru nepožadujeme.
  Pro úplnost uvádíme obory, které budeme otevírat:
  26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA   
  ŠVP: Aplikovaná elektronika
  volba specializace od 3. ročníku:
  • řídicí systémy   
  • inteligentní budovy
  • lékařské přístroje
  18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   
  ŠVP: Informační technologie
  volba specializace od 3. ročníku:  
  • programování
  • tvorba webových aplikací
  • herní grafika
  • programování mikrořadičů
  18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - dálková forma studia    
  ŠVP: Správa operačních systémů a počítačových sítí
  78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM   Maturitní práce studenta
  ŠVP:  Technické lyceum
  volba specializace od 3. ročníku:
  • programování
  • tvorba webových aplikací
  • designové aplikace
 • Nezapomeňte uvést telefonní číslo a e-mail zákonného zástupce.
 • Nezapomeňte uvést známku z chování.
 • V rubrice předmět pište konkrétní cizí jazyk (anglický/německý apod.).
 • U všech oborů požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • Nezapomeňte na IZO základní školy, razítko a podpis ředitele ZŠ.
 • Pokud není jasné z razítka ZŠ, že jde o školu s rozšířenou výukou matematiky nebo cizích jazyků, požádejte třídního učitele o zapsání těchto údajů do rubriky poznámky, která je na druhé straně přihlášky.

Vyplněnou přihlášku nám zašlete nebo doručte osobně nejpozději do 1. března 2017.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny 24. 4. 2017  v 9:00 v budově školy a na webových stránkách.

Bližší informace získáte na dnech otevřených dveří.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: