SPŠE » Pro uchazeče » Kritéria hodnocení žáků

Kritéria hodnocení žáků pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018


Ředitelka školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018: kritéria přijímacího řízení.


Výpočet kritéria č. 1 – Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností (mimoškolní aktivity, úspěšnost v soutěžích)


PROSPĚCH (v rozmezí 1–5) je vážený průměr z výsledků průměrů známek vysvědčení a českého jazyka, matematiky a fyziky, snížený o BONUSY a zvýšený o MALUSY:

Vzorec PROSPĚCH
∑Č, ∑M, ∑F - součet známek z 1. a 2. pol 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ z českého jazyka, matematiky a fyziky
∑Ø - součet průměrů vysvědčení z 1. a 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ
BonusZŠ = 0,3 - V případě absolvování ZŠ s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a cizích jazyků nebo za absolvování víceletého gymnázia (kvarta).
BonusO - Za účast v olympiádách dle následující tabulky (maximálně 0,30):
za 1. - 3. místo v oblastním/regionálním kole olympiády/soutěže z matematiky, fyziky, chemie, informatiky 0,30
za úspěšnou účast v oblastním/regionálním kole 0,20
   
za 1. - 3. místo v obvodním kole olympiády/soutěže z matematiky, fyziky, chemie, informatiky 0,15
za 1. - 3. místo v obvodním/oblastním kole ostatních olympiád 0,05
   
za úspěšnou účast v obvodních/oblastních kolech 0,03
MalusCH - Za každý snížený stupeň z chování (horší než velmi dobře - 1) v osmé a deváté třídě se příčítá malus 0,60
Malus4 - Za každou známku dostatečná (4) ve sledovaných předmětech (matematika a fyzika) v osmé a deváté třídě se přičítá malus 0,30
Malus5 - Za každou známku nedostatečná (5) ve sledovaných předmětech (český jazyk, matematika a fyzika) v osmé a deváté třídě se přičítá malus 0,40
Vzorec

Modelový příklad:

C
8.1
C
8.2
C
9.1
M
8.1
M
8.2
M
9.1
F
8.1
F
8.2
F
9.1
PRU
8.1
PRU
8.2
PRU
9.1
prospech vysledky ZS
2 2 2 2 2 2 1 2 1 1,40 1,33 1,27 1,45 88,73%
Uvedený vzorec implementovaný v programovém vybavení pro vyhodnocení přijímacího řízení včetně určení hodnot, tzv. bonusů, byl vytvořen na naší škole ve školním roce 2002/2003. Autorkou programu je zdejší profesorka matematiky a fyziky paní Mgr. Ludmila Dobešová. Podle uvedeného vzorce se vyhodnocuje na naší škole přijímací řízení od školního roku 2003/2004.

Výsledky i pořadí žáků jsou zpracovány počítačem celkově i pro jednotlivé obory.


Vypočítejte si své možnosti pro studium na SPŠE
Předmět 1.pol.8.ročník 2.pol.8.ročník 1.pol.9.ročník
Chování
Český jazyk
Matematika
Fyzika
Průměr vysvědčení 8. ročník 1. pol.:
Průměr vysvědčení 8. ročník 2. pol.:
Průměr vysvědčení 9. ročník 1. pol.:
BonusZŠ: V případě absolvování ZŠ s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a cizích jazyků nebo za absolvování víceletého gymnázia (kvarta).
BonusO: max. 0,3 dle tabulky


Ve všech polích musí být vyplněna čísla v daném rozsahu.zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: