SPŠE » Pro studenty » Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Společná část maturitní zkoušky

V rámci společné části maturitní zkoušky může žák konat maximálně 2 nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila pro rok 2017 nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

  • Do 30. 11. žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce včetně posudku z poradenského zařízení (týká se pouze žáka se SPU).
  • Do 20. prosince škola žákovi předá výpis z registru a žák potvrdí svým podpisem správnost údajů.


Hs | 15. 11. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: