SPŠE » O škole » Studijní obory » Informační technologie

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   

Žáci získají dle mezinárodní klasifikace vzdělání na úrovni ISCED 354, EQF 4.

Název ŠVP: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Žáci se ve společné části studia seznámí s konstrukcí a funkcemi počítače jako výpočetního systému, současnými procesory a principy jejich činnosti. Získají přehled o běžném programovém vybavení. Dále získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Díky přehledu o technologiích komunikačních sítí, principech jejich činnosti a znalosti problematiky datových přenosů a jejich bezpečnosti se stanou specialisty požadovanými na trhu práce. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S. Pro třetí a čtvrtý ročník si žáci povinně volí jednu ze čtyř specializací.

 

Při volbě programování v C# žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. ve svých programech řeší konkrétní úlohy z fyziky, matematiky, ale i dalších oborů. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování.

 

Ve specializaci tvorba webových aplikací žáci vytvářejí moderní dynamické webové stránky, při jejich tvorbě dbají na grafickou stránku, a jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním principům fungování webu.

 


Při výběru specializace herní grafika si žáci osvojí praktické dovednosti při práci s programem Autodesk 3Ds MAX, určeným pro realizaci vizuálních efektů, animaci postav a tvorbu počítačových her, včetně jeho verze 3ds Max Design, určeným pro architektonické a designerské vizualizace a animace.


Ve specializaci programování mikrořadičů se žáci naučí psát programy pro řízení a  ovládání přípravků připojených k mikročipům (programy v  C, C++) a získají přehled o vlastnostech mikročipů a jejich využití v praxi.

 

Od školního roku 2015/2016 se v jedné ze tříd  2. ročníku vyučuje dějepis metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL je založena na propojení výuky odborného předmětu a cizího jazyka, kdy se žák učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. Díky tomu dochází k zefektivnění a zkvalitnění výuky, zaktivizování pozornosti žáků, rozšíření slovní zásoby v oblasti historie, politiky, kultury, umění a dalších společenských věd a především k propojení anglického jazyka s historií, což napomáhá ke zlepšování samostatných projevů jak v rodném, tak v jazyce anglickém.

 

Hodinové dotace

  1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Předměty celkem 34 33 32 29 128
Předměty - povinný základ          
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Matematika 5 4 3 3 15
Fyzika 2 3 - - 5
Základy přírodních věd 3 - - - 3
Ekonomika - - 3 - 3
Předměty povinné odborné          
Aplikační software 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
CAD systémy - 2/2 - - 2/2
Úvod do programování 2/2 2/2 - - 4/4
Hardware a sítě 2 2 3 3 10
Software 2 2 3 3 10
Základy elektrotechniky 2 - - - 2
Operační systémy - 2/2 2/2 2/2 6/6
Hardware a sítě cvičení 3/3 2/2 2/2 2/2 9/9
    Odborná praxe Odborná praxe    
Předměty volitelné profilové - - 3/3 3/3 6/6
Programování ( C#)          
Tvorba webových aplikací          
Herní grafika          
Programování mikrořadičů          
Předměty volitelné 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8
Odborná angličtina          
Německý jazyk          

Vysvětlivky: 2/2 znamená 2 hodiny za týden, z toho 2 hodiny dělenéMu | 09. 11. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: