SPŠE » O škole » Ohlasy absolventů

ABSOLVENTI HOVOŘÍ O STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE

Ohlasy z let: | 2001 - 2008 | 2009 - 2011 |

Úžlabina si rozhodně zaslouží pozornost. Člověk by měl brát cokoli jako příležitost a přemýšlet, jak si z daného vzít nejvíce užitečného a jak tím obohatit sám sebe. Proto když se zpětně zamyslím, po čtyřech letech, během nichž jsem sám sebe sbližoval s Úžlabinou, jsem rozhodně mohl říci, že se ze mě stal člověk lepší, vzdělanější a rozvinutější tím správným směrem. Neříkám, že vždy všechno bylo lehké, avšak tak jako v celém životě, aby bylo dosaženo odměny, musí se většinou překonat překážek. Pokud je překoná člověk právě na Úžlabině, rozhodně tvrdím, že v důsledku je to pro absolventa velká výhoda.

Jiří Bejlovec, A4A (Automatizační technika), 2009

Studuji průmyslový design na Ústavu umění a designu při ZČU, kde převažují technické předměty: mechanika, matematika, základy strojírenství apod. Jsou doplněné o ateliéry a několik uměleckých předmětů. Během studia na SPŠ mě zaujalo průmyslové výtvarnictví a vzbudilo u mě zájem o tento obor a design celkově. Další předměty jako matematika, technické kreslení a deskriptivní geometrie, mě velmi dobře připravily na první semestr VŠ, kde jsem většinu předmětů zvládl díky svým znalostem z Úžlabiny a myslím, že v tomto ohledu jsem byl jedním z nejlépe připravených lidí v ročníku. Studenti gymnázií neuměli technické kreslení, CAD systémy apod. a studenti uměleckých SŠ absolutně nezvládali matematiku a mechaniku.

Lukáš, L4F (Technické lyceum), 2009

Na SPŠE V Úžlabině jsem studoval obor Automatizační technika. Po střední škole jsem nastoupil na Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze obor Kybernetika a robotika. Tento obor je známý svou náročností a vysokými požadavky na kvalitu předchozího studia. Díky SPŠE V Úžlabině jsem neměl žádný problém při přechodu na tuto vysokou školu. Hlavním přínosem studia na SPŠE V Úžlabině byla pro mě kvalitní výuka matematiky, výtečná výuka elektrotechniky a solidní základy automatizace. Vysokoškolská matematika bez problémů navázala na středoškolskou matematiku a elektrotechnika pokryla velkou část požadavků vysoké školy. SPŠE V Úžlabině bych doporučil všem, kteří mají zájem o kvalitní studium, baví je elektrotechnika a chtějí studovat technické obory na vysokých školách.

Tomáš Chytráček, A4A ( Automatizační technika), 2010

Již zhruba od osmé třídy základní školy jsem uvažoval o studiu informačních technologií. Navštívil jsem dny otevřených dveří dvou pražských odborných škol. Při osobní návštěvě jsem si vytvořil jasný obrázek o obou institucích a na základě toho jsem se následně přihlásil na Úžlabinu na obor technické lyceum se zaměřením na programování a IKT. Začátek byl samozřejmě náročný. Nové prostředí, noví spolužáci, noví učitelé, náročnější výuka, nové předměty. Nejobtížnější bylo zvládnout odborné předměty, někdy jsem nevěděl, co se vlastně učím, ale po půl roce studia jsem si zvykl a přizpůsobil se životu na střední škole. Maturitu jsem stejně jako všichni mí spolužáci úspěšně složil a koncem června 2011 jsem se mohl začít těšit na vysokou školu. Přihlásil jsem se na Strojní fakultu ČVUT, i když jsem věděl, že pro mne bude téměř vše nové. Musím se přiznat, že informační technologie mě příliš nezaujaly. Přesto nelituji, že jsem šel právě na SPŠE V Úžlabině, protože mě ke studiu vysoké školy technického zaměření připravila velmi dobře. Dokonce jsem zjistil, že někteří mí vysokoškolští spolužáci, kteří studovali gymnázium, jsou hůře připraveni na teoretické předměty, jako je například matematika, než já, který jsem absolvoval průmyslovou školu. Nejen proto jsem rád, že jsem čtyři roky navštěvoval SPŠE V Úžlabině. Na škole jsem také našel nové kamarády, se kterými jsem si středoškolská léta užil v příjemné atmosféře, ke které přispělo i pěkné prostředí celého areálu školy.

Jan Janoušek , L4F (Technické lyceum), 2011


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: