SPŠE » O škole » Informace » SPŠE fakultní školou ČVUT

Fakultní škola Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Dne 9. června 2014 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená Ing. Vladislavem Jetenským, ředitelem školy, a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, zastoupená prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., děkanem fakulty, smlouvu o propůjčení titulu FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

SPŠE V Úžlabině se podepsáním smlouvy stala partnerem fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Smlouva upravuje formy spolupráce, jako jsou odborné konzultace pedagogům SPŠE V Úžlabině, kurzy vzdělávacího charakteru, nadstandardní přístup k informací, možnost využívat výukové prostory fakulty, den otevřených dveří výhradně pro studenty fakultní školy. Spolupráce s fakultou SPŠE V Úžlabině navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku zdravotnických a technických předmětů.
FAKULTNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTY ČVUT V PRAZE

Dne 22. října 2012 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená Ing. Vladislavem Jetenským, ředitelem školy, a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, zastoupená prof. Ing. Pavlem Ripkou, CSc., děkanem fakulty, partnerskou smlouvu, ve které FEL ČVUT propůjčuje naší škole titul „Fakultní škola elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze“.

Touto smlouvou byla oficiálně stvrzena spolupráce mezi oběma školami, která se bude týkat zejména těchto činností:

  • Školy budou spolupracovat při ověřování nových vyučovacích metod a forem práce v rámci výzkumných činností vysokoškolských odborníků a studentů FEL ČVUT.
  • FEL ČVUT umožní SPŠE využívat své výukové prostory, včetně technického a materiálního vybavení.
  • FEL ČVUT poskytne bezplatně konzultace pedagogům SPŠE, zejména těm, kteří se podílejí na inovačních aktivitách. Tyto konzultace přispějí ke zvýšení kvality výuky studentů SPŠE.
  • Pedagogové SPŠE budou pravidelně informováni o akcích pořádaných FEL ČVUT, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání učitelů nebo o akcích pro studenty středních škol.
  • Pedagogové a studenti SPŠE budou seznamováni s novými poznatky z elektrotechniky a informačních technologií. FEL ČVUT zajistí z těchto oblastí odborné přednášky.

Hlavním cílem této spolupráce je modernizovat výuku studijních oborů vyučovaných na naší škole, kvalitně připravit absolventy školy pro studium vysokých škol technického zaměření nebo pro přímý vstup do praxe a přivést více středoškoláků ke studiu technických oborů.


Akce ČVUT:


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: