SPŠE » O škole » Informace » Škola

INFORMACE O ŠKOLE

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině je státní škola, jejím zřizovatelem je kraj, tj. hlavní město Praha. Školné se neplatí.

 

Denní studium je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií s ukončenou povinnou školní docházkou (kvarta). Je vhodné pro chlapce i dívky, které baví přírodovědné předměty a práce s moderními technologiemi. Ve školním roce 2016/2017 studuje ve škole 365 žáků.

Studijní program všech oborů v denním studiu je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. Žáci získávají všeobecné a odborné vzdělání. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a výuku cizích jazyků. V oboru ELEKTROTECHNIKA se vyučuje angličtině nebo němčině, v oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se vyučuje povinně  angličtině a od 1. ročníku volitelně druhému cizímu jazyku (němčině) nebo odborné angličtině a v oboru TECHNICKÉ LYCEUM se vyučuje povinně angličtině a od 1. ročníku volitelně němčině nebo ruštině a ve 4. ročníku ještě odborné angličtině. Žáci zpravidla pokračují ve studiu cizího jazyka, kterému se učili na základní škole.

Dálkové zkrácené dvouleté studium v oboru Informační technologie je určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Výuka řady předmětů (převážně odborných) probíhá ve zmodernizovaných odborných učebnách, vybavených měřicí, výpočetní a audiovizuální technikou. Odborné učebny slouží například pro výuku základů elektrotechniky, elektroniky, elektrotechnických měření, programování, programového vybavení, počítačových sítí, tvorby webových stránek nebo průmyslového designu.

Jen aby to fungovalo... Práce v elektrotechn...Nová učebna pro výuk... Nová multimediální u...Odborná učebna grafi...Pracoviště učitele v...

Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují čtrnáctidenní odbornou praxi. Součástí vzdělávacího programu jsou lyžařský kurz, vodácký kurz a cyklistický kurz.

Výuka je soustředěna do jedné budovy, ze dvou třetin probíhá ve specializovaných nebo odborných učebnách, kde se třída dělí na poloviny či třetiny. Ve škole je pět WiFi AP, které pokrývají celou budovu. Pomocí nich se žáci mohou připojit k internetu s notebookem. Ve školní knihovně jsou žákům k dispozici počítače s připojením k internetu. Škola má moderní a velmi široké sportovní zázemí, jehož součástí je sportovní areál s hřištěm na kopanou, běžeckou dráhou, hřištěm na míčové hry. Ve vnitrobloku je ještě univerzální hřiště a v budově školy velká posilovna. Velkou výhodou školy je vlastní kuchyně s domácí stravou a prostorná jídelna.

Vyučování začíná v 7:45 a končí zpravidla kolem 14. až 15. hodiny.V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat různé kroužky: sportovní, zájmové, odborné. Největší zájem je o posilovnu (vstup je zdarma). Na škole působí Klub mladého diváka a studentský parlament.

Žáci se s úspěchem zapojují do nejrůznějších soutěží, např. v programování, angličtině či SOČ (Středoškolské odborné činnosti)

Každoročně na podzim se žáci školy aktivně podílejí na humanitární akci Postavme školu v Africe, kterou organizují organizace Junák a Člověk v tísni.

Pravidelně se škola účastní prezentace středních škol Schola Pragensis a prezentace středoškolských žáků a jejich odborných prací na ČVUT v Praze (Stretech).

Vedení školy úzce spolupracuje se Společností přátel školy a se školskou radou.

Škola je umístěna v klidné pražské čtvrti plné zeleně s výborným dopravním spojením MHD. Výhodné dopravní spojení umožňuje žákům, bydlícím v okolí Prahy, denně do  školy dojíždět. Mimopražští žáci jsou ubytováni v nedalekém domově mládeže při SPŠ Na Třebešíně.Mu | 13. 01. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: