SPŠE » O škole » Informace » Provoz školy

Provoz školy


Budova se otvírá v 7 hodin a zavírá v 18:30. Výuka začíná v 7:45 hodin a končí mezi 14. až 15. hodinou, výjimečně po 16. hodině. Výdej obědů je od 11:30 do 14:15. 

Zvonění
  0. hodina   7:00 -   7:45
  1. hodina   7:45 -   8:30
  2. hodina   8:40 -   9:25
  3. hodina   9:35 - 10:20
  4. hodina 10:35 - 11:20
  5. hodina 11:30 - 12:15
  6. hodina 12:25 - 13:10
  7. hodina 13:20 - 14:05
  8. hodina 14:15 - 15:00
  9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:05 - 16:50

Při výuce v odborných učebnách (informačních a komunikačních technologií, elektrotechnických měření, dílenské praxe apod.) se třída dělí na poloviny nebo třetiny. Při výuce cizích jazyků se třída dělí na poloviny. U oboru aplikovaná elektrotechnika se vyučuje jednomu cizímu jazyku, angličtině nebo němčině. Žáci pokračují v jazyku, kterému se učili na základní škole. U oboru informační technologie se vyučuje povinně anglickému jazyku, volitelně němčině nebo odborné angličtině. U oboru technické lyceum se vyučuje dvěma cizím jazykům, povinně angličtině, němčině nebo ruštině, ve čtvtém ročníku odborné angličtině. Ve školním roce 2014/2015 si žáci zvolili němčinu.

Ve volných hodinách mohou studenti trávit čas v učebnách, pokud jsou volné, ve školní knihovně, kde je několik počítačů s připojením na internet, tiskárna, skener a kopírovací stroj, v posilovně nebo ve školním klubu.


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: