SPŠE » O škole » Celoroční plán

Celoroční plán školy - šk. rok 2016/2017
(V průběhu roku bude plán průběžně aktualizován)

 

 

Únor 2017
3. 2. pátek     Pololetní prázdniny
6.–10. 2. pondělí–pátek     Jarní prázdniny
24. 2. pátek 19:00   XXIX. Maturitní ples 4. ročníků a imatrikulace 1. ročníků
Březen
1. 3. středa     Poslední termín odevzdání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SPŠE
8. 3. středa     Akademie školy
20. 3. pondělí do 15:30 4. ročník Odevzdání dlouhodobé maturitní práce
31. 3. pátek   4. ročník Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – jarní termín MZK
Duben
5. 4. středa   všichni vyučující Čtvrtletní pedagogická rada
    16:45   Schůzka zástupců Společnosti přátel
    17:30   Třídní schůzky rodičů
11. 4. úterý   4. ročník Písemná práce z ČJL – společná část maturitní zkoušky
13.–14. 4. čtvrtek–pátek     Velikonoční prázdniny
17. 4. pondělí     Velikonoční pondělí
12.–22. 4.     vedení školy Přijímací zkoušky uchazečů o studium – 2017/2018
24. 4. pondělí   výběr žáků 2. a 3. ročníků Zahájení třítýdenní zahraniční odborné praxe
24. 4. pondělí do 16:00 vyučující 4. roč. Uzavření klasifikace všech tříd 4. ročníků
26. 4. středa   vyučující 4. roč. Závěrečná pedagogická rada 4. ročníků
28. 4. pátek od 8:30 všichni žáci Sportovně zábavné dopoledne (poslední zvonění)
  4. ročník Předání učeben a šatnových skříněk tříd 4. ročníků, vydání vysvědčení
Květen
1. 5. pondělí     Státní svátek
2.–12. 5. úterý–pátek   4. ročník Společná část maturitní zkoušky - jarní termín (DT, PP)
        Konzultace pro 4. roč., příprava k profilové MZK
8. 5. pondělí     Státní svátek
10 .5. středa 7:45   Praktická maturitní zkouška – E4.A, I4.B
10. 5. středa   1.–3. ročník Toulky Prahou s Úžlabinou – kulturní den
11. 5. čtvrtek 7:45   Praktická maturitní zkouška – I4.C, L4.D
12. 5.  pátek   výběr žáků Ukončení třítýdenní zahraniční odborné praxe
15.–26. 5. pondělí–pátek   výběr žáků Náhradní výuka pro účastníky zahraniční odborné praxe
15.–26. 5. pondělí–pátek   2. a 3. ročníky Odborná praxe 2. a 3. ročníků – ČR
  1. ročník Výuka dle náhradního rozvrhu
  4. ročník Obhajoby DMP a ústní MZK – dle časového harmonogramu
31. 5. středa dle rozpisu 4. ročník Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Červen
7. 6. středa   výběr žáků StreTech 2017 – prezentace středních škol na ČVUT
14. 6. středa od 17:30   Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníků (2017/2018)
15.–16. 6. čtvrtek–pátek dle rozpisu 4. ročník Doklasifikace a opravné zkoušky (přihlášení žáci)
22. 6. čtvrtek   všichni vyučující Uzavření klasifikace za 2. pololetí
23. 6. pátek     Uzávěrka podání přihlášek žáků k MZK pro podzimní termín
        Odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl – podzimní termín MZK
26. 6. pondělí   ředitel školy Jmenování místopředsedů a dalších členů mat. komisí - podzimní termín
  všichni vyučující Závěrečná pedagogická rada 1.–3. ročníků
    Poslední den výuky podle rozvrhu
    Poslední den provozu školní jídelny
26. 6. pondělí do 11:00   Termín odevzdání dlouhodobé maturitní práce – podzimní termín
27. 6. úterý     Školní akce
28. 6. středa   1.–3. ročník Sportovní dopoledne
29. 6. čtvrtek     Předávání učeben, kontrola šatnových skříněk, ostatní třídnické věci
30. 6. pátek 7.45   Závěr školního roku, vydání vysvědčení

Platnost 1. září 2016Hs | 31. 10. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: