SPŠE » O škole » Aktuality

SCHVÁLENÉ PROJEKTY V RÁMCI ERASMUS+ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Erasmus

Naší škole byly pro školní rok 2016/2017 schváleny dva projekty v rámci programu Erasmus+. První projekt je zaměřen na mobilitu pracovníků škol a jeho náplní je vzdělávání učitelů v zahraničí. Druhý projekt umožní vybraným žákům 3. ročníků absolvovat odborné praxe v Anglii a Irsku. Pracovat budou v podnicích a dalších institucích. Více podrobností o schválených projektech najdete na webu školy.

Zobrazit detaily | 07. 06. 2016

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ (2017/2018)

Ve dnech 13.–15. září 2017 pořádá škola pro žáky 1. ročníků adaptační kurz. Přihlášku je třeba odevzdat do středy 21. 6. 2017. Platbu za kurz je třeba odeslat do středy 21. 6. 2017 na účet školy. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (obdrželi jste na třídních schůzkách).

Kurz se koná v rekreačním středisku Blaník u Louňovic pod Blaníkem. Základní informace o kurzu přikládáme. V den odjezdu je třeba odevzdat prohlášení o zdravotní způsobilosti a souhlas. Adaptační kurz zajišťuje Agentura Wenku.

Magistrát HMP vyhlásil v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou. Podmínky grantu přikládáme. Rodiny, které si nemohou z finančních důvodů dovolit zaplatit účast dítěte na adaptačním kurzu, mohou prostřednictvím školy žádat o příspěvek na adaptační kurz. Vyplněný formulář žádosti je třeba odevzdat ve škole nejpozději do pátku 23. 6. 2017. K vyplněnému formuláři je třeba přiložit rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, a písemný souhlas zákonných zástupců se zpracováním uvedených údajů za účelem vyhodnocení žádosti. Podrobnější informace případně sdělí ředitelka školy.

Zobrazit detaily | 15. 06. 2017

Modulový systém rc2000 ve výuce elektrotechnických předmětů

Škola pořídila modulový systém rc2000, který bude využíván při výuce elektrotechnických předmětů. Více informací o výukovém systému je k dispozici na webu RC DIDACTIC SYSTEMS. Fotografie mapující využití systému při výuce najdete na našem facebooku. Výuková stavebnice umožňuje interaktivní práci s reálnými součástkami a obvody s počítačovým vyhodnocením.

Zobrazit detaily | 20. 06. 2017

CELOSTÁTNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI – 4. MÍSTO

V sobotu 18. 6. 2017 student Jan Šlehofer z E1.B vybojoval na celostátním kole SOČ v konkurenci dvanácti prací v oboru "Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace"  krásné 4. místo s prací Pájecí stanice do auta pro polní techniky. Gratulujeme a těšíme se na úspěchy v dalších letech! Přečtěte si článek na našem blogu.

Zobrazit detaily | 20. 06. 2017

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Finále soutěže Rozpočti si to!

V pondělí 13. června 2017 se tým z naší školy zúčastnil finálového kola soutěže „Rozpočti si to!”. Už jen to, že jsme se coby „průmyslovka“ dostali mezi nejlepších deset soutěžících škol, je skvělé. Pokračování na našem blogu.

Zobrazit detaily | 22. 06. 2017

Vodácký kurz – školní rok 2017/2018

Na začátku příštího školního roku pořádáme vodácký kurz pro žáky budoucích 2. ročníků:

  • termín: 9.–15. 9. 2017
  • program: splutí Vltavy – Vyšší Brod – Boršov (kanoe, rafty)
  • odjezd: sobota v 9:00 od budovy školy
  • příjezd: pátek kolem 13:00 ke škole.

Nutné věci: stan (třeba do dvojic), spacák, karošku,boty do vody, pláštěnku, něco na hlavu (šátek), ešus, krém na opalování, čisté věci do města, osobní léky, průkaz pojištěnce (případně jeho kopii), plavky, peníze, ...a dobrou náladu.

Stravujeme se sami – vaříme na ohni, na svých vařičích, nebo jíme v bufetech. Každý den možnost dokoupení potravin.

Další informace u vyučujících TV.

Ahoj, zdraví Jinřich Bláha,vedoucí kurzu

Zobrazit detaily | 15. 06. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: