1. června 2017

Postup do 2. kola mezinárodní soutěže Cisco Academy NetRiders


Soutěž Netriders

Dne 30. 3. 2017 se konalo 1. kolo mezinárodní soutěže Cisco Academy NetRiders. Na základě dosažených výsledků postupují do 2. kola soutěže, které se bude konat 1. 6. 2017, tito žáci: v kategorii IT Essentials (PC hardware a software): M. Nešpor, M. Boháč, Z. Mašek, D. Gorovenko a R. Staroň; v kategorii CCENT (počítačové sítě): M. Šmíd, N. Vardanjan, D. Dosoudil, P. Bečan a T. Nguyen. Blahopřejeme a držíme palce!


Zobrazit detaily | 18. 04. 2017

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2017


Přihlašování žáků 4. ročníků k podzimnímu termínu MZK 2017 začne 14. 6. 2017. Přihlášky budou k dispozici na studijním oddělení denně od 7:30 do 15:30 hodin. Žáci musí podat přihlášku nejpozději do 23. 6. 2017. Žáci, kteří budou skládat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 23. 6. 2017 odevzdat seznam četby (nejméně 20 knih). Žáci konající praktickou zkoušku formou obhajoby DMP, kteří neskládali MZK v řádném jarním termínu, mají stanoven termín pro odevzdání DMP do 26. 6. 2017 do 11:00. DMP se odevzdává na studijní oddělení. DMP je třeba pro podzimní termín odevzdat znovu.


Zobrazit detaily | 08. 06. 2017

Výsledky 2. kola soutěže Cisco Academy NetRiders


Soutěž Netriders

Dne 1. 6. 2017 proběhlo 2. kolo mezinárodní soutěže Cisco Academy NetRiders – soutěže ve znalostech a dovednostech v oblasti počítačového hardwaru, softwaru a počítačových sítí, kterého se zúčastnili studenti naší školy, kteří postoupili z 1. kola. Nejúspěšnějšími studenty se stali: Matěj Šmíd ze třídy I3C, který dosáhl na 43. místo v Evropě a 3. místo v ČR a Tomáš Nguyen ze třídy I3B, který skončil na 131. místě v Evropě a 8. místě v ČR. Blahopřejeme!


Zobrazit detaily | 12. 06. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: