Květen 2017

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 2. května 2017 v odpoledních hodinách.

Všichni uchazeči o studium obdrželi jedinečné registrační číslo ve tvaru: I/958/17/958. Toto registrační číslo uchazeč zadá do připraveného pole v menu Výsledky přijímacího řízení a poté se mu zobrazí dílčí i celkové výsledky.


Zobrazit detaily | 01. 05. 2017

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Exkurze ve firmě CTECH


Ve středu 12. dubna jsme měli tu čest navštívit velmi zajímavou firmu: CTECH v pražské Michli. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 02. 05. 2017

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOČ


V pondělí 24. 4. 2017 naši studenti již tradičně uspěli v krajském kole SOČ: 1. místo v oboru "Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace" (Jan Šlehofer z E1.B) a 3. místo v oboru "Informatika" (Marek Šefl z I4.C a Richard Šimeček z E2.A s týmovou prací, na níž se podílel i Dominik Kadera z L3.D, Ondrej Telka z E2.A, Dominik Dosoudil a Narek Vardanjan z I4.B).


Zobrazit detaily | 05. 05. 2017

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Projekt KeepCUBE


Středoškolská odborná činnost je soutěž určená pro žáky středních škol, kteří přijdou s dobrým nápadem a zúčastní se s jeho kvalitním zpracováním. Na tuto soutěž jsme se přihlásili jako tým sestávající z šesti členů, zahrnující Marka Šefla, Dominika Kaderu, Richarda Šimečka, Dominika Dosoudila, Narka Vardanjana a mě. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 04. 05. 2017

Girls Day 2017


Dívky z naší školy se ve čtvrtek 27. dubna 2017 opět zúčastnily akce Girls Day, která si klade za cíl přiblížit dívkám profesní svět techniky a ukázat, že technické obory jsou zajímavé a vhodné i pro dívky. Více informací o akci na našem blogu.


Zobrazit detaily | 04. 05. 2017

VOLNO ŘEDITELKY ŠKOLY – PÁTEK 5. 5. 2017


V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání, vyhlašuji z provozních důvodů (uzavírka přívodu vody – řešení havarijního stavu) volno ředitelky školy na pátek 5. května 2017. Žáci využijí toto volno k samostudiu. BUDOVA ŠKOLY BUDE PRO ŽÁKY A UČITELE UZAVŘENA. Zápisové lístky je možné odevzdávat tento den od 8:00 do 15:30.


Zobrazit detaily | 04. 05. 2017

STAVEBNÍ PRÁCE – ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘECHY


V pátek 5. 5. 2017 začaly stavební práce týkající se zateplení fasády a střechy celé hlavní budovy školy. Práce započaly výstavbou lešení. Celá stavba je odhadována na 7 měsíců. Průběh maturitních zkoušek nebude stavbou narušen. Běžná výuka bude probíhat v souladu s aktuálním celoročním plánem. Realizační firma je povinna dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Všechny žáky a zaměstnance přesto nabádáme, aby dbali v blízkosti lešení zvýšené opatrnosti.


Zobrazit detaily | 05. 05. 2017

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, prostřednictvím ředitelky školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denního studia oborů vzdělávání:

  • studijní obor Elektrotechnika – předpokládaný počet volných míst 5
  • studijní obor Technické lyceum – předpokládaných počet volných míst 8

ELEKTROTECHNIKA

Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů 

TECHNICKÉ LYCEUM (střední cesta mezi gymnáziem a “průmyslovkou”)

Žáci získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení a CAD systémy, deskriptivní geometrie,  základy programování, výtvarnictví a průmyslový design a informační a komunikační technologie. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Už od 1. ročníku se žáci učí dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a němčině. Ve 4. ročníku mají ještě dvě hodiny odborné angličtiny. Od třetího ročníku nabízíme tři žádaná a perspektivní zaměření, a to programování, tvorbu webových aplikací a designové aplikace.

Přihlášky ke studiu se přijímají do pátku 19. května 2017 do 14:00. Nahlížení do správního spisu: v pondělí 22. 5. 2017 od 8:00 do 9:00. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: v pondělí 22. 5. 2017 ve 14:00.

Přihlášky jsou k dispozici na stránkách školy zde. Známky podle originálu vysvědčení může ověřit referentka studijního oddělení naší střední školy. Vyplněná přihláška musí být potvrzena lékařem.

Podmínky přijetí: bez přijímacích zkoušek, pouze na základě známek na základní škole (8.–9. třída).

Informace na studijním oddělení denně od 8 do 15:30, tel. 274 016 211 nebo na info@uzlabina.cz.


Zobrazit detaily | 22. 05. 2017

1. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


Ve čtvrtek 11. 5. 2017 proběhne 1. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek. Rozdělení do učeben je zveřejněno ve vestibulu školy.


Zobrazit detaily | 10. 05. 2017

Naše vyučující publikovala článek v odborném časopisu Řízení školy


Vyučují programování Ing. Ivana Durdilová publikovala v časopisu Řízení školy (Speciál pro střední školy) článek s názvem: Je zajímavější počítačovou hru hrát, nebo programovat? Článek si můžete přečíst zde.


Zobrazit detaily | 17. 05. 2017

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Ředitelka školy zveřejnila výsledky 2. kola přijímacího řízení pro studijní obory Elektrotechnika a Technické lyceum. Výsledky přijímacího řízení najdete na webu školy. V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v SPŠE, Praha 10, V Úžlabině 320 odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.


Zobrazit detaily | 22. 05. 2017

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - PÁTEK 26. 5. 2017


V pátek 26. 5. 2017 je možné z provozních důvodů odevzdávat zápisové lístky pouze do 12:00.


Zobrazit detaily | 26. 05. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: