Červen 2016

NOVÉ TABLETY PRO VÝUKU


Nové tablety Nové tablety Nové tablety Nové tablety Nové tablety Nové tablety

Zakoupili jsme 8 nových tabletů SAMSUNG Galaxy Tab3Lite pro výuku OS a počítačových sítí, máme teď celkem pro tuto výuku 16 tabletů. Tablety společně s WiFi routery využíváme pro cvičení tematického celku OS Andriod a konfigurace bezdrátové sítě.


Zobrazit detaily | 05. 05. 2016

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. KOLO OBOR ELEKTROTECHNIKA


Druhé kolo přijímacího řízení na obor Elektrotechnika pro školní rok 2015/2016 proběhlo v pátek 20. května 2016. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat osobně na studijním oddělení školy ve dnech 20. a 23. května od 7:30 do 16:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou. Seznam uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb.) je vyvěšen na dveřích budovy školy.

Zápisové lístky přijímá studijní oddělení denně od 7:30 do 16:00 hodin. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat do 10 dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.


Zobrazit detaily | 19. 05. 2016

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM TERMÍNU (DOKLASIFIKACÍ) – 4. ROČNÍK


Ředitelka školy stanovila termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu (tzv. doklasifikací) pro 4. ročník. Požadavky ke zkouškám a termíny jsou zveřejněny ve školních materiálech.


Zobrazit detaily | 30. 05. 2016

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ – STŘEDA 1. 6. 2016


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne ve středu 1. 6. 2016 v krásném prostředí Vršovického zámečku a za podpory městské části Praha 10. Nejdříve nastoupí maturanti třídy E4.A – v 15:00, poté maturanti třídy L4.D – v 15:30 a nakonec maturanti tříd I4.B a I4.C v 16:00.

Srdečně zveme rodiče a přátele maturantů, členy školské rady a zástupce Společnosti přátel SPŠE.


Zobrazit detaily | 26. 05. 2016

Maturitní vysvědčení


Absolventi, kteří se neúčastnili slavnostního předávání, si mohou maturitní vysvědčení vyzvednout na studijním oddělení.


Zobrazit detaily | 01. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: WBS TRAINING AG BERLIN, MAY 2016 (I3.B, I3.C, I2.C) – DIARY


After a while, I finally found the Florenc bus station. Some of my classmates were already there so I joined them. We didn’t have to wait for long, the coach arrived shortly. We got on the coach and finally set off, headed to Berlin. It was a nice journey, we even played the Counter Strike for a while. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 03. 06. 2016

Srovnávací test z programování pro 2. ročníky


Testy proběhnou v týdnu od 6. do 10. 6. 2016. Podrobnosti ve studijních materiálech.


Zobrazit detaily | 16. 05. 2016

Exkurze do ČNB


ČNB

Na úterý 7. 6. 2016 jsme pro žáky 3. ročníků v rámci praktického vyučování ekonomiky připravili exkurzi do ČNB. Exkurze bude pořádána v bývalém trezoru národní banky. Žákům bude představen vývoj peněz od nejprimitivnějších druhů až po dnešní digitální měny. Mimo jiné jsou připraveny audiovizuální programy, 65 vitrín s unikátními exponáty a ukázky různých druhů padělků. Doufáme, že se žákům bude expozice líbit!  


Zobrazit detaily | 16. 05. 2016

Úspěch našich žáků ve 2. kole mezinárodní soutěže Cisco Academy Netriders


Cisco Academy NetRiders

Našim žákům se stejně jako v loňském školním roce podařilo uspět v mezinárodní soutěži Cisco Academy NetRiders, kde soutěžili v oblasti počítačových sítí, hardwaru a softwaru. V kategorii IT Essentials se žák Matěj Šmíd ze třídy I2.C umístil na 3. místě v rámci ČR a 31. místě v celkovém pořadí mezi soutěžícími z ostatních zemí. V kategorii CCENT se umístil Jakub Topič ze třídy I4.B na 5. místě v rámci ČR a 55. místě v celkovém pořadí mezi soutěžícími z ostatních zemí. Velmi pěkného umístění pak obecně dosáhli ostatní účastníci z naší školy. Blahopřejeme!


Zobrazit detaily | 07. 06. 2016

Prezentace žáků – odborné praxe v zahraničí


Ve středu 8. 6. 2016 se od 14:15 v učebně 111 uskuteční prezentace žáků o odborné praxi v Berlíně. Všechny zájemce srdečně zveme.


Zobrazit detaily | 30. 05. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Deník stáže v Berlíně


Today I woke up at 10 o’clock. I went into a shower and packed few more things. I packed most of my stuff yesterday.  I have met my classmates at Florenc and we set off. Unfortunately we had to leave one of us behind, because he had forgotten ID card. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 08. 06. 2016

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ TERMÍN 2016


Přihlašování žáků 4. ročníků k podzimnímu termínu MZK 2016 začne 13. června 2016. Přihlášky budou k dispozici na studijním oddělení denně od 7:30 do 16:00 hodin. Žáci musí podat přihlášku nejpozději do 24. 6. 2016. Žáci, kteří budou skládat zkoušku z českého jazyka, musí do 29. 6. 2016 odevzdat seznam četby (nejméně 20 knih). Žáci konající praktickou zkoušku formou obhajoby DMP, kteří neskládali MZK v řádném jarním termínu, mají stanoven termín pro odevzdání DMP do 27. 6. 2016 do 11:00. DMP se odevzdává na studijní oddělení. DMP je třeba pro podzimní termín odevzdat znovu.


Zobrazit detaily | 09. 06. 2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKŮ (2016/2017)


Srdečně zveme všechny rodiče budoucích žáků naší školy na první třídní schůzku, která se koná ve středu 15. června 2016 od 17:30 v jídelně školy.


Zobrazit detaily | 13. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky ZŠ


V úterý 7. června 2016 se na naší škole konal čtvrtý ročník soutěže Úžlabinská informatika – soutěž pro žáky 8. tříd základních škol. Celý soutěžní den byl rozdělen do několika částí. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 15. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Slavnostní zakončení Akademie programování 2016


V sobotu 11. 6. 2016 od 10:00 do 16:00 byl v prostorách pobočky firmy Microsoft oficiálně ukončen letošní ročník Akademie programování. Celkem se akce zúčastnilo kolem padesáti žáků a deseti učitelů ze středních i základních škol z celé republiky. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 15. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Návštěva Národní technické knihovny


Druhý ročník lycea se 23. května vypravil na exkurzi do Národní technické knihovny v Praze, největší a nejstarší knihovny technické literatury v České republice. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 15. 06. 2016

Vyhlášení výsledků soutěže na nové školní logo


V pondělí 20. 6. 2016 se o velké přestávce koná vyhlášení výsledků soutěže na nové školní logo. Tímto vás zveme k prohlídce soutěžních návrhů do učebny 035. Zahájení a promítání prezentace začne v 10:25. Na závěr bude představeno nové školní logo, které začneme oficiálně používat od září 2016. Zváni jsou všichni zájemci a zejména žáci, kteří se do soutěže aktivně zapojili.


Zobrazit detaily | 15. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: DIGI Girls aneb DIGIGIRLZ


Čtyři dívky z naší školy se dne 21. června 2016 zúčastnily akce DIGI Girls, kterou pořádá vzdělávací organizace Czechitas a společnost Skype Česká republika a pomocí níž se snaží podpořit zájem dívek o moderní technologie a motivovat je k jejich studiu. Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 27. 06. 2016

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU (TZV. DOKLASIFIKACE)


Termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu jsou stanoveny na dny 26.–31. srpna 2016. Přesný rozpis (den, hodina, místnost) je uložen ve školních materiálech ve složce 8_OPRAVNE_ZKOUSKY_A_DOKLASIFIKACE. Rozpis je také vyvěšen v budově školy.


Zobrazit detaily | 30. 06. 2016

Úžlabinský blog  Nový článek na blogu: Týden vědy


Časné nedělní vstávání na devátou hodinu nám dalo velmi zabrat, jelikož nikdo z nás není ranní ptáče. Nám se to podařilo a spolu s Michalem Zeleným a Markem Tomčiakem jsme se vydali směrem na Staroměstskou, poblíž které se nachází Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Po úvodních registracích jsme usedli do velké auly, kde nám profesor Svoboda přednesl uvítací prezentaci, po níž jsme se vydali na oběd.  Pokračování na našem blogu.


Zobrazit detaily | 30. 06. 2016

Prezentace o odborné praxi v zahraničí v rámci programu Erasmus+


Erasmus

Krátké shnutí zahraniční praxe našich žáků, kterou absolvovali v rámci programu Erasmus+, jsme pro vás připravili v následující prezentaci. Více o zahraničních projektech se můžete dočíst na našem webu.


Zobrazit detaily | 30. 06. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: