SPŠE » Certifikace » ECDL » Termíny testování

Termíny testování

Akreditované testovací středisko vyhlašuje následující termín ECDL testování:

  • pátek 28. 4. 2017, od 13:30 (přihlašování do středy 26. 4. 2017), POUZE MODULY M2 AŽ M7

Termín bude otevřen pouze při dostatečném naplnění kapacity termínu.

Ke zvolenému termínu se každý uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou odevzdá na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové nejpozději 5 dní před termínem testování. Každý uchazeč si zvolí modul (moduly), ze kterého (kterých) bude konat zkoušku.

Další informace:

  • při odevzdání přihlášky se platí příslušné poplatky (neplatí, pokud má uchazeč testování předplaceno)
  • spolu s přihláškou uchazeč odevzdává Index ECDL (pokud jej má u sebe)
  • při prvním přihlášení musí uchazeč zakoupit příslušný Index ECDL

E-learning ECDL

Pro přípravu na složení zkoušky z modulů programu ECDL Core využijte E-learning ECDL, který byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy. Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). E-learning ECDL je k dispozici na následující adrese: ecdl.uzlabina.cz/e-learning.

Studenti SPŠE V Úžlabině

Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Ostatní studenti

Studenti ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o  studiu (pokud chtějí uplatnit slevu). Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Zaměstnanci ostatní škol

Zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o zaměstnání (pokud chtějí uplatnit slevu).

Zájemci o ECDL testování (ostatní studenti, zaměstnanci ostatní škol, veřejnost) kontaktují pro přihlášení na daný termín testování manažera testovacího střediska.Hs | 21. 04. 2017