SPŠE » Certifikace » ECDL » Termíny testování

Termíny testování

Akreditované testovací středisko vyhlašuje následující termín ECDL testování:

  • pondělí 19. 6. 2017, od 14:30 (pouze moduly M2–M7, M14, přihlašování do pátku 16. 6. 2017) – učebna 217,
  • středa 21. 6. 2017, od 14:30 (pouze moduly M2–M7, M14, přihlašování do pondělí 19. 6. 2017) – učebna 217,
  • pátek 23. 6. 2017, od 14:30 (všechny dostupné moduly, přihlašování do středy 21. 6. 2017) – učebna 217,
  • pátek 23. 6. 2017, od 14:30 (všechny dostupné moduly, přihlašování do středy 21. 6. 2017) – učebna 216.

Termín bude otevřen pouze při dostatečném naplnění kapacity termínu.

Ke zvolenému termínu se každý uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou odevzdá na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové nejpozději 5 dní před termínem testování. Každý uchazeč si zvolí modul (moduly), ze kterého (kterých) bude konat zkoušku.

Další informace:

  • při odevzdání přihlášky se platí příslušné poplatky (neplatí, pokud má uchazeč testování předplaceno)
  • spolu s přihláškou uchazeč odevzdává Index ECDL (pokud jej má u sebe)
  • při prvním přihlášení musí uchazeč zakoupit příslušný Index ECDL

E-learning ECDL

Pro přípravu na složení zkoušky z modulů programu ECDL Core využijte E-learning ECDL, který byl akreditován jako doporučený výukový materiál pro přípravu na ECDL testy. Výukové materiály jsou tvořeny studijními materiály, videonávody a příklady k procvičení (včetně správných řešení). E-learning ECDL je k dispozici na následující adrese: ecdl.uzlabina.cz/e-learning.

Studenti SPŠE V Úžlabině

Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Ostatní studenti

Studenti ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o  studiu (pokud chtějí uplatnit slevu). Studenti mladší 18 let musí mít na přihlášce uvedený i podpis zákonného zástupce.

Zaměstnanci ostatní škol

Zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) ostatních škol musí k přihlášce přiložit potvrzení o zaměstnání (pokud chtějí uplatnit slevu).

Zájemci o ECDL testování (ostatní studenti, zaměstnanci ostatní škol, veřejnost) kontaktují pro přihlášení na daný termín testování manažera testovacího střediska.Hs | 16. 06. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: