SPŠE » Certifikace » ECDL » Přihlašování a přihláška

Přihlašování a přihláška

Přihláška na ECDL testování

 • přihláška uchazeče na ECDL testování – studenti SPŠE:
  1. přihlašuji se k testování poprvé: *.xlsx, *.pdf
  2. již jsem se k testování přihlašoval(a): *.xlsx, *.pdf
 • přihláška uchazeče na ECDL testování – ostatní zájemci (mimo SPŠE): *.xlsx, *.pdf

Odevzdání přihlášky

 • nutno odevzdat na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové
 • nutno odevzdat na každý termín testování samostatně
 • nutno odevzdat nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování

Vyhlášení termínu testování

 • nejpozději 14 dní před konáním termínu testování
 • na internetových stránkách školy (viz termíny testování)
 • na nástěnce vedle akreditované testovací místnosti (učebna 217)

Úhrada poplatků spojených s testováním

 • poplatky se hradí na studijním oddělení v kanceláři paní Svítkové
 • úhrada probíhá v hotovosti
 • ostatní uchazeči (studenti jiných škol, zaměstnanci škol, případně veřejnost) mohou platit i bankovním převodem (informace u manažera testovacího střediska).

Odhlášení uchazeče z termínu testování

 • uchazeč se může odhlásit nejpozději 5 pracovních dní před konáním termínu testování (bez udání důvodu) – v tomto případě nedochází ke ztrátě termínu a zaplacené částky (převede se na další požadovaný termín)
 • odhlášení z termínu zašle uchazeč e-mailem manažerovi testovacího střediska
 • pouze v případě závažných zdravotních problémů se uchazeč může odhlásit a omluvit z termínu testování nejpozději 2 hodiny před začátkem termínu testování
 • tato omluva je možná i telefonicky na studijním oddělení (274 016 211) nebo v kanceláři manažera testovacího střediska (274 016 261)
 • omluvu ze zdravotních důvodů je nutné doložit potvrzením od lékaře, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu testování – potvrzení nutno odevzdat manažerovi testovacího střediska

Propadnutí termínu testování a zaplacené částky

 • nedostavení se uchazeče na termín testování bez řádné omluvy
 • pozdní příchod uchazeče o více než 5 minut od zahájení
 • při pozdní omluvě ze zdravotních důvodů (nejpozději 2 hodiny před začátkem testování)
 • při nedodání potvrzení od lékaře v daném termínu (do 3 pracovních dnů od testování)

Zrušení termínu testování ze strany testovacího střediska

 • testovací středisko si vyhrazuje zrušení termínu testování z vážných provozních důvodů
 • náhradní termín bude vyhlášen v nejbližším možném termínu

Pravidla ECDL testování

Pravidla pro ECDL testování jsou upraveny Směrnicí pro ECDL testování. Každý uchazeč o ECDL Certifikát je povinen prostudovat základní dokumenty:uzlabina | 14. 01. 2016


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: