SPŠE » Certifikace » ECDL » Přehled indexů

Přehled indexů určených pro absolvování testů ECDL

Index ECDL Core (tento index již není nabízen, je určen k dostestování stávajících uchazečů o certifikát)

Index ECDL Core

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až M7. Tento index není možné využít pro nové moduly programu ECDL Core. Index platí 3 roky o data jeho prvního užití.

ECDL-Core_moduly

Index ECDL Select

Index ECDL Select

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M2 až Mx, tj. ze všech klasických, nových i budoucích modulů programu ECDL Core. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.

ECDL-Select_moduly

Index ECDL Profile

Index ECDL Profile

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. V ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Modular. Index platí 5 let od data jeho prvního užití.

Index ECDL Single

ECDL-Index_Single

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core, ECDL Advanced nebo programu Digitální fotografie. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.

ECDL-Single_moduly

Index ECDL Expert

ECDL-Index_Expert

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze čtyř modulů programu ECDL Advanced z nabídky modulů AM3 až AM6. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.


ECDL-Expert_moduly

Index Digitální fotografie

ECDL-Index_Foto

Opravňuje uchazeče absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze tří modulů národního programu Digitální fotografie z nabídky modulů DF1 až DF3. Index platí 3 roky od data jeho prvního užití.
ECDL-Foto_modulyHs | 09. 02. 2016