SPŠE » Certifikace » ECDL » Certifikát ECDL

SPŠE V Úžlabině a ECDL testování

Naše škola má s testováním ECDL bohaté zkušenosti. Výuka předmětů Aplikační software, Informační a komunikační technologie a některých dalších odborných předmětů je i v ŠVP přizpůsobena požadavkům ECDL testů. Škola má dvě akreditované testovací místnosti Odborná učebna grafi... pro ECDL testování.

Akreditovaná testovací platforma je:

 • pro moduly M2–M7: Windows 10, Windows Explorer, MS Office 2016, Google Chrome,
 • pro modul M10: Windows 10, KompoZer, Google Chrome,
 • pro modul M10: Windows 10, PSPad, Google Chrome,
 • pro modul M12: Windows 10, Windows Defender, Google Chrome, MS Word 2016, 7-Zip,
 • pro modul M14: Windows 10, Google Chrome, Google Drive, Google Calendar,
 • pro modul M15: Windows 10, Google Chrome,
 • pro modul AM3: Windows 10, MS Word 2016,
 • pro modul AM4: Windows 10, MS Excel 2016, MS Word 2016,
 • pro modul AM5: Windows 10, MS Access 2016,
 • pro modul AM6: Windows 10, MS Powerpoint 2016.
ECDL Akreditovaná testovací platforma

 

Jak získat ECDL certifikát programu ECDL Core?

Po úspěšném absolvování testů ze 4 modulů (M2, M3, M4 a M7 povinně) může uchazeč získat Certifikát ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze sedmi modulů:

 • Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Modul 3 – Zpracování textu
 • Modul 4 – Práce s tabulkami
 • Modul 5 – Použití databází
 • Modul 6 – Prezentace
 • Modul 7 – Základy práce s internetem a komunikace
 • Modul 10 – Tvorba webových stránek
 • Modul 12 – Bezpečné používání informačních a komunikačních technologií
 • Modul 14 – Spolupráce a výměna informací a na internetu
 • Modul 15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

V případě, že složí uchazeč zkoušky z více než sedmi modulů, tak je uchazeči vystaven Certifikát ECDL Profile, na kterém jsou uvedeny všechny složené moduly konceptu ECDL.

 

Jak získat ECDL certifikát programu ECDL Advanced?

Po úspěšném absolvování testu z libovolného modulu programu ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5 nebo AM6) může uchazeč získat Certifikát ECDL Advanced. V případně složení testů z alespoň tří modulů programu Advanced může uchazeč získat Certifikát ECDL Expert. Moduly programu ECDL Advanced jsou:

 

Přehled certifikátů ECDL

 

Certifikát ECDL Start

ECDL-Certifikat-Start

Pro získání Certifikátu ECDL Start musí uchazeč úspěšně složit testy ze čtyř modulů programu ECDL Core:

 • 4 základní moduly jsou povinné: M2, M3, M4 a M7
ECDL-CertStart-moduly

Certifikát ECDL Core

ECDL-Certifikat-Core

Pro získání Certifikátu ECDL Core musí uchazeč úspěšně složit testy ze sedmi modulů programu ECDL Core:

 • 4 základní moduly jsou povinné: M2, M3, M4 a M7
 • 3 moduly jsou volitelné: M5, M6, M9, M10, M12, M13, M14, nebo M15
ECDL-CertCore-moduly

Certifikát ECDL Advanced

ECDL-Certifikat-Advanced

Pro získání Certifikátu ECDL Advanced musí uchazeč úspěšně složit test z jednoho vybraného modulu programu ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5 nebo AM6).

Certifikát ECDL Expert

ECDL-Certifikat-Expert

Pro získání Certifikátu ECDL Expert musí uchazeč úspěšně složit testy nejméně ze tří modulů programu ECDL Advanced.

ECDL-CertExpert-moduly

Certifikát Digitální fotografie