SPŠE » Certifikace » ECDL » Ceník
ECDL Středisko

Ceník ECDL testování

 

 

 

Ceník ECDL testování na SPŠE V Úžlabině
 
SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM CORE) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Test ECDL Core Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu z jednoho libovolného modulu programu ECDL Core. 200 Kč 300 Kč 350 Kč
ECDL Mini Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, libovolný modul ECDL (M2 až M7, M10, M12 nebo M14). 820 Kč 900 Kč 970 Kč
ECDL Basic Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 4 povinné moduly ECDL Sylabu (M2, M3, M4 a M7). 1 250 Kč 1 500 Kč 1 850 Kč
ECDL Komplet Zvýhodněná sada: Index ECDL Select, 7 modulů ECDL Sylabu (M2 až M7 a jeden z modulů M10, M12, M14, nebo M15), opravný test z libovolného modulu v rámci balíčku ECDL Komplet. 1 700 Kč 2 200 Kč 2 750 Kč
ECDL Maxi Zvýhodněná sada: Index ECDL Profile, 10 modulů ECDL Sylabu (M2 až M7, M10, M12, M14 a M15), opravný test z libovolného modulu v rámci balíčku ECDL Maxi, vystavení certifikátu ECDL Profile. 2 500 Kč 3 400 Kč 4 000 Kč
ECDL Core přípravný kurz Jedna vyučovací hodina intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Core (M2 až M7, M10, M12, M14, M15). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče. X 400 Kč 500 Kč
 
SLUŽBY ECDL TESTOVÁNÍ (PROGRAM ADVANCED) Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Test ECDL Advanced Jednotlivá zkouška pro vlastníka ECDL indexu (Single nebo Expert) z jednoho libovolného modulu programu ECDL Advanced. 350 Kč 450 Kč 650 Kč
ECDL Advanced Mini Zvýhodněná sada: Index ECDL Singlelibovolný modul ECDL Advanced (AM3, AM4, AM5 nebo AM6. 550 Kč 650 Kč 850 Kč
ECDL Advanced Komplet

Zvýhodněná sada: Index ECDL Expert3 moduly Advanced (výběr ze čtyř modulů) ECDL Sylabu (AM3, AM4, AM5, AM6).

1 700 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč
ECDL Advanced Expert Zvýhodněná sada: Index ECDL Expert4 moduly Advanced ECDL Sylabu (AM3 až AM6), opravný test z libovolného modulu v rámci balíčku ECDL Advanced Expert. 2 050 Kč 2 450 Kč 3 250 Kč
ECDL Advanced přípravný kurz Jedna vyučovací hodina intenzivní přípravy na složení libovolného modulu ECDL Advanced (AM3 až AM6). Individuální výuku vede akreditovaný tester ECDL. Výuka probíhá na základě požadavků a potřeb uchazeče X 400 Kč 500 Kč
 
INDEXY Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Index ECDL Select Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu programu ECDL Core (celkem max. 7 modulů). Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, případně Certifikátu ECDL Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 702 Kč 702 Kč 702 Kč
Index ECDL Single Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu programu, tj. ECDL Core, Advanced nebo Digitální fotografie. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 297 Kč 297 Kč 297 Kč
Index ECDL Profile Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu modulů existujících i budoucích programu ECDL Core. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, případně Certifikátu ECDL Start nebo Modular. V ceně indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 5 let od data prvního použití. 1 077 Kč 1 077 Kč 1 077 Kč
Index ECDL Expert Licenční doklad opravňující držitele využít koncept ECDL pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (max. 4 moduly). Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Advanced, Expert nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 896 Kč 896 Kč 896 Kč
Index Digitální fotografie Licenční doklad opravňující držitele využít koncept ECDL pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (max. 3 moduly). Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu Digitální fotografie nebo Certifikátu ECDL Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. 678 Kč 678 Kč 678 Kč
Duplikát Indexu ECDL Vystavení duplikátu licenčního dokladu (Select, Single, Profile, Expert, Digitální fotografie) na jméno uchazeče. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska nebo držitele původního indexu. 149 Kč 149 Kč 149Kč
 
DOKLADY ECDL Konečná cena
Název produktu Popis produktu SPŠE Kategorie S* Veřejnost
Certifikát ECDL Start Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. 100 Kč 150 Kč 150 Kč
Certifikát ECDL (včetně plastové karty) Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. 150 Kč 200 Kč 200 Kč
Certifikát ECDL Profile Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšné absolvovaných testů ze všech existujících i budoucích programů konceptu ECDL. 100 Kč 150 Kč 150 Kč
Certifikát ECDL Advanced Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu dílčí profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušky z jednoho modulu programu ECDL Advanced. 150 Kč 200 Kč 200 kč
Certifikát ECDL Expert Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu profesionální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování zkoušek ze tří libovolných modulů programu ECDL Advanced. 200 Kč 250 Kč 250 Kč
Certifikát Digitální fotografie Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu odborné kvalifikace v oblasti digitální fotografie dokládajícího úspěšné absolvování ze všech tří modulů programu Digitální fotografie. 150 Kč 200 Kč 200 Kč
Duplikát ECDL dokladu Vystavení duplikátu libovolného ECDL dokladu nebo plastové karty (Start, Core, Modular) o úspěšném absolvování odpovídajících ECDL testů. Duplikát papírového ECDL dokladu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. 150 Kč 200 Kč 200 Kč

* Ceny pro žáky, studenty a zaměstnance z jiných škol a školských zařízení.

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.Hs | 21. 02. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: