SPŠE » Certifikace » Cisco Academy » Scaling Networks

CCNA R&S – Scaling Networks

Úvod

Třetí semestr kurzu CCNA R&S nese označení Scaling Networks. Tento semestr rovněž navazuje na předchozí dva semestry Introduction to networks a Routing and Switching Essentials. Zabývá se problematikou routingu a switchingu v rozlehlých sítích. Absolvent tohoto kurzu je schopen konfigurovat switche a routery v rozlehlých sítích, vzniklých propojením několika sítí LAN. Provádí pokročilou konfiguraci switchů a routerů, řeší běžné problémy s jejich provozem, zná a používá OSPF, EIGRP, STP, VTP v IPv4 i IPv6 sítích. Získá pokročilé znalosti a dovednosti nutné pro implementaci DHCP a DNS služeb v rozlehlé síti.

Požadavky pro úspěšné absolvování semestru

Pro úspěšné absolvování semestru kurzu je třeba dosáhnout 70% úspěšnosti v závěrečných testech všech kapitol, v závěrečném teoretickém testu a v praktické zkoušce.


Zdroje:
https://www.netacad.com/documents/300010/10046467/CCNA+Routing+and+Switching+-+At+a+Glance/8738e31f-0cc1-4eb4-860e-aa59695dae53


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: