SPŠE » Certifikace » Cisco Academy » IT Essentials

CISCO IT Essentials: Hardware a software počítače

Úvod

Kurz IT Essentials: hardware a software počítače je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti počítačového hardwaru a softwaru v souladu se stále rostoucí poptávkou po středoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kurz obsahuje základní témata z oblasti počítačového hardwaru, počítačových sítí a zabezpečení a slouží i jako vstupní brána k pokročilejším tématům z oblasti informačních a komunikačních technologií. Je vhodný pro všechny, kdo se hodlají v budoucnu ve svém profesním životě orientovat na počítačový hardware, software či počítačové sítě.

Absolventi tohoto kurzu:

  • popíší vnitřní součásti počítače
  • znají zásady bezpečnosti práce, zásady ochrany počítačových komponent před poškozením a zásady ochrany životního prostředí
  • sestaví počítač, nainstalují operační systém a provádí preventivní údržbu počítače i periferních zařízení
  • řeší problémy s počítačem za pomocí systémového a diagnostického softwaru
  • upgradují či vymění jednotlivé součásti počítače, notebooku, tiskárny či skeneru
  • nakonfigurují počítač pro připojení k počítačové síti
  • nasadí do praxe základní principy pro zabezpečení hardwaru i softwaru
  • využívají při práci se zákazníky správné komunikační techniky a profesionální jednání

Na základě výše uvedených znalostí a dovedností jsou připraveni vykonávat profese počítačových techniků ve firmách, servisních techniků, techniků v call centrech či v centrech podpory zákazníků.

Výuka

Při výuce se používají e-learningové materiály, virtuální výukové nástrojeVirtual Desktop, Virtual Laptop a nezbytnou součástí je i  praktická práce v dílnách. Všechny tyto nástroje mají studentům pomoci v rozvoji kritického myšlení a získání dovedností k řešení komplexních problémů. Pro výuku síťových technologií a zabezpečení sítě je k dispozici simulační nástroj Cisco Packet Tracer, díky němuž si studenti mohou zkoušet chování síťových prvků v počítačových sítích.

Příprava na další certifikace

V kurzu IT Essentials studenti získají základní dovednosti při práci s počítačem, jež mohou následně uplatnit i ve svém budoucím profesním životě. Je vstupní branou, která připravuje půdu pro získání certifikace CompTIA A+ (www.comptia.org) a pro úspěšné absolvování kurzů CCNA R&S.

Obsah kurzu

Obsah celého kurzu je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je ukončena zkouškou. Dále jsou součástí kurzu dvě souhrnné zkoušky, jedna zkouška praktická a teoretický test, shrnující obsah všech kapitol.

Pro úspěšné absolvování semestru kurzu je třeba dosáhnout 70% úspěšnosti v závěrečných testech všech kapitol, v závěrečném teoretickém testu a v praktické zkoušce.

Všechny výukové materiály jsou v angličtině a zkoušky probíhají také v angličtině. Vzhledem k rozdílné úrovni jazykových znalostí studentů nižších ročníků jsme v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2013 vytvořili lokalizaci studijních materiálů IT Essentials do českého jazyka. Předpokládáme, že tímto usnadníme studentům získání odborných znalostí potřebných nejen pro úspěšné absolvování kurzu a následnou certifikaci, ale i pro další odborné studium oboru IT na naší střední škole.

Zdroj:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/IT1.html

zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: