SPŠE » Certifikace » Cisco Academy » Connecting Networks

CCNA R&S – Connecting Networks

Úvod

Poslední semestr kurzu CCNA R&S se jmenuje Connecting Networks. Tento semestr se zabývá problematikou WAN technologií a síťovými službami, potřebnými pro běh aplikací v Internetu. Seznamuje studenty s kritérii pro správný výběr komponent a technologií podle požadavků aplikací, s řešením problémů v sítích, s možnostmi protokolů linkové vrstvy. Student prohloubí znalosti a dovednosti při použití služeb IPsec a VPN v rozlehlých sítích.

Požadavky pro úspěšné absolvování semestru

Pro úspěšné absolvování semestru kurzu je třeba dosáhnout 70% úspěšnosti v závěrečných testech všech kapitol, v závěrečném teoretickém testu a v praktické zkoušce.


Zdroje:
https://www.netacad.com/documents/300010/10046467/CCNA+Routing+and+Switching+-+At+a+Glance/8738e31f-0cc1-4eb4-860e-aa59695dae53


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: