SPŠE » Certifikace » Cisco Academy
CISCO

CISCO Networking Academy Program (CNAP)

O programu

V rámci programu CISCO Networking Academy získávají stovky tisíc studentů po celém světě možnost získat potřebné znalosti a dovednosti v oblasti vytváření, návrhu a správy počítačových sítí. Firma CISCO, která tento program zastřešuje, patří mezi největší firmy vyrábějící prvky počítačových sítí. Cílem tohoto programu je výchova celosvětově žádaných odborníků v oblasti počítačových sítí. Výuka probíhá po celém světě ve 165 zemích ve více než 10 000 akademiích, mezi něž patří i naše škola.

Způsob výuky

Kurzy CISCO Networking Academy se vyučují v řadě světových jazyků a při vlastní výuce se používají e-learningové materiály, interaktivní nástroje, praktické práce v laboratořích a online testy, které každému studentovi poskytují okamžitou zpětnou vazbu o výsledcích jeho vzdělávání.

Tento kombinovaný výukový model používá několik zcela nových studijních technik.

Například:

  • Cisco Packet Tracer – nástroj pro vizualizaci a simulaci sítí, který umožňuje studentům navrhovat, vytvářet a řešit problémy v počítačových sítích.
  • Cisco Passport21 to Entrepreneurship – jedná se o případové studie a simulační aktivity pro rozvoj kritického myšlení a finančních dovedností.
  • Cisco Aspire – jedná se o výukovou hru založenou na reálných případech z podnikání v oboru informačních a síťových technologií, kde se studenti učí samostatně rozhodovat tak, aby dokázali realizovat projekty pro své zákazníky.
  • Online testování, které poskytuje studentům okamžitou, interaktivní a individuální zpětnou vazbu.
  • Využívání nástrojů sociálních sítí, jako je například Facebook, Twitter, LinkedIn a weby Academy NetSpace a Club NetAcad vyvinuté firmou CISCO, kde se mohou sdružovat studenti i instruktoři po celém světě za účelem spolupráce a studia.

Výsledky vzdělávání

Programem CISCO Networking Academy prošlo zatím přes 4 miliony studentů. Řadě z nich absolvování tohoto programu umožnilo získat perspektivní pracovní místo a budovat kariéru v oblasti informačních technologií. Jiným zase pomohlo rozvinout jejich podnikatelského ducha a úspěšně zahájit své vlastní podnikání a vytvořit nová pracovní místa.

Přehled kurzů a certifikací

Kurzy v rámci CISCO Networking Academy Program jsou navrženy tak, aby pomohly studentům nalézt po jejich absolvování odpovídající pracovní uplatnění, aby je motivovaly k dalšímu vzdělávání a získávání mezinárodně uznávaných certifikací. Do každého kurzu je zařazena výuka ve třídě, online testování, praktické práce a používání interaktivních výukových nástrojů. Všechny tyto prostředky pak mají ve svém důsledku pomoci studentům v úspěšném absolvování kurzu.


Kurz (kurikulum) Popis Certifikace
IT Essentials Kurz IT Essentials se zabývá počítačovým hardwarem, operačním systémem, periferními zařízeními a zabezpečením počítačů a počítačových sítí. Významná část je věnována údržbě, řešení problémů a budování komunikačních dovedností při kontaktu se zákazníky. CompTIA A+
CCNA Routing and Switching Kurz CCNA Routing and Switching (R&S) poskytuje vyčerpávající přehled základů i pokročilých síťových technologií, a to s důrazem na teorii i praktické využití Cisco CCENT
Cisco CCNA
CCNA Security Kurz CCNA Security umožňuje získat přehled o základních řešeních zabezpečení počítačových sítí a také dovednosti potřebné pro instalaci, sledování a řešení problémů v počítačové síti za účelem zajištění integrity, utajení a dostupnosti dat i zařízení. Cisco CCNA Security
CCNP Kurz CCNP umožňuje získat pokročilé dovednosti pro instalaci, konfiguraci, sledování a řešení problémů v rozsáhlých firemních sítích a také schopnosti a dovednosti spravovat bezdrátové, bezpečnostní a hlasové aplikace. Cisco CCNP

Zdroje:
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
https://www.netacad.com/web/about-us/courses-and-certifications

Nabídka kurzů

V současnosti mají studenti možnost absolvovat jednosemestrální kurz IT Essentials orientovaný na počítačový hardware, operační systémy a základy zabezpečení počítačů a počítačových sítí.
Pro zájemce o síťové technologie je pak určen čtyřsemestrální kurz CCNA R&SOrganizace kurzů na škole

V rámci programu CISCO Networking Academy jsou studenti během 1. a 2. ročníku studia oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci předmětu praktická cvičení a operační systémy připravováni na získání certifikátu z kurzu IT Essentials orientovaného na základní znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a zabezpečení počítačů a počítačové sítě.

Vzhledem k tomu, že originální studijní materiály jsou v angličtině a v anglickém jazyce probíhají jak průběžné, tak závěrečné testy, je součástí studia v těchto ročnících i předmět odborná angličtina, který studentům poskytne potřebné jazykové znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli úspěšně absolvovat jak testy z tohoto kurzu, tak z kurzů vyučovaných ve vyšších ročnících. Samotné testy pro získání certifikátu pak studenti zpravidla skládají ve 3. nebo 4. ročníku, a to v rámci nepovinného kroužku. Pro výuku samotnou i samostudium je k dispozici i česká verze kurikula

Ve 3. a 4. ročníku studia pak studenti oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE mají v rámci předmětu technické vybavení orientovánu výuku na počítačové sítě. Samotné učivo je obsahově v souladu s požadavky čtyřsemestrálního kurzu CCNA R&S. Studenti tak mohou postupně získat certifikáty potvrzující úspěšné absolvování každého semestru.  I v tomto případě projdou zájemci o certifikát příslušnými testy v rámci nepovinného kroužku.

Studium v rámci CISCO Networking Academy je sice přednostně určeno studentům oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, nicméně v případě zájmu mohou skládat příslušné zkoušky a následně získávat certifikáty i studenti ostatních studijních oborů vyučovaných na škole (ELEKTROTECHNIKA, TECHNICKÉ LYCEUM). V tomto případě však zájemci musí počítat s tím, že budou studovat formou samostudia s možností odborných konzultací. Studijní materiály akademie jsou k dispozici zdarma pro všechny studenty školy.

Bližší informace týkající se možností absolvování jednotlivých kurzů a získání mezinárodních certifikátů na naší škole poskytnou Ing. David ČepičkaMgr. Radka Müllerová.


Cisco Systems

zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: