ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ (2017/2018)


Ve dnech 13.–15. září 2017 pořádá škola pro žáky 1. ročníků adaptační kurz. Přihlášku je třeba odevzdat do středy 21. 6. 2017. Platbu za kurz je třeba odeslat do středy 21. 6. 2017 na účet školy. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (obdrželi jste na třídních schůzkách).

Kurz se koná v rekreačním středisku Blaník u Louňovic pod Blaníkem. Základní informace o kurzu přikládáme. V den odjezdu je třeba odevzdat prohlášení o zdravotní způsobilosti a souhlas. Adaptační kurz zajišťuje Agentura Wenku.

Magistrát HMP vyhlásil v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou. Podmínky grantu přikládáme. Rodiny, které si nemohou z finančních důvodů dovolit zaplatit účast dítěte na adaptačním kurzu, mohou prostřednictvím školy žádat o příspěvek na adaptační kurz. Vyplněný formulář žádosti je třeba odevzdat ve škole nejpozději do pátku 23. 6. 2017. K vyplněnému formuláři je třeba přiložit rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, a písemný souhlas zákonných zástupců se zpracováním uvedených údajů za účelem vyhodnocení žádosti. Podrobnější informace případně sdělí ředitelka školy.

 

« Zpět Hs | 30. 06. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: