PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2017


Přihlašování žáků 4. ročníků k podzimnímu termínu MZK 2017 začne 14. 6. 2017. Přihlášky budou k dispozici na studijním oddělení denně od 7:30 do 15:30 hodin. Žáci musí podat přihlášku nejpozději do 23. 6. 2017. Žáci, kteří budou skládat ústní zkoušku z českého jazyka, musí do 23. 6. 2017 odevzdat seznam četby (nejméně 20 knih). Žáci konající praktickou zkoušku formou obhajoby DMP, kteří neskládali MZK v řádném jarním termínu, mají stanoven termín pro odevzdání DMP do 26. 6. 2017 do 11:00. DMP se odevzdává na studijní oddělení. DMP je třeba pro podzimní termín odevzdat znovu.

 

« Zpět Hs | 08. 06. 2017


zavřít
PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PROGRAM ERASMUS+ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: